Europarådet må styrkes!

Europarådet må styrkes for å møte menneskerettighetskrisen i Europa. Helsingforskomiteen har klare forventninger til Europarådets toppmøte i Reykjavik 16.-17.mai. Det sier Den norske Helsingforskomité i en årsmøteuttalelse.

Europarådet står overfor store menneskerettslige utfordringer på grunn av Russlands krig mot Ukraina, og må rustes med verktøy og ressurser for å møte denne situasjonen. Samtidig ser vi med stor bekymring på en generell tilbakegang for demokrati, menneskerettigheter og rettsstat i mange medlemsland. Europarådets fjerde toppmøte i Reykjavik er en unik mulighet til å gjøre organisasjonen bedre i stand til å håndtere disse utfordringene. Medlemslandene må forplikte seg til å følge organisasjonens grunnleggende verdier bedre enn de gjør i dag.

– I Ukraina begår russiske styrker alvorlige brudd på menneskerettighetene og krigsforbrytelser i stort omfang, mens undertrykkelsen av politisk opposisjon og sivilt samfunn inne i Russland er nådeløs, sier Berit Lindeman, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

– I medlemsland som Aserbajdsjan, Georgia, Tyrkia, Ungarn og Polen bryter myndighetene menneskerettighetene systematisk. Europarådet må styrkes for å møte menneskerettighetskrisen i Europa, fortsetter Lindeman.

Norge kan bidra til et vellykket toppmøte ved å støtte en ambisiøs reformagenda og signalisere vilje til å investere i organisasjonen. Årsmøtet i Den norske Helsingforskomité ber Regjeringen om å arbeide for at:

 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) tilføres økte ressurser.
 2. Ministerkomiteen, det øverste politiske organet, intensiverer sitt arbeid med å sikre at EMD sine dommer blir fulgt.
 3. Medlemslandene forplikter seg til å etablere effektive systemer for å koordinere og sikre effektiv iverksettelse av EMD sine dommer og Europarådets anbefalinger.
 4. Europarådets arbeid for demokrati styrkes, blant annet ved at
  a) ministerkomiteen vedtar prinsipper for demokratisk styre,
  b) utvikler en varslingsmekanisme for demokratisk tilbakegang og
  c) styrker samarbeidet med sivilt samfunn og andre uavhengige aktører for å motarbeide utvikling av autoritært styre.
 5. Sivilsamfunnsorganisasjoner blir inkludert i Europarådets arbeid, herunder organisasjoner fra Russland og Belarus.
 6. Europarådet får en viktig rolle i Ukraina med å
  a) fremme rettsoppgjør,
  b) sikre erstatninger til ofre for Russlands aggresjonskrig og
  c) styrke myndighetenes arbeid med å sikre demokrati, menneskerettigheter og rettsstat.

 

Les også Oslo-møtets uttalelse om Europarådet 

Kontakt oss

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"