Hvordan sikre demokrati og fred i Europa?

På Oslo-møtet om Europarådet samler Den norske Helsingforskomité et knippe av norske aktører til diskusjon om de viktigste utfordringene i Europa knyttet til demokrati, menneskerettigheter, rettsstat – og fred.

Russlands angrep på Ukraina utgjør et klart brudd på Europarådets vedtekter og førte til utvisning fra organisasjonen. Samtidig er det tilbakegang for demokratiet i andre av Rådets medlemsland og undergraving av rettsstaten. Vi ser alvorlige mangler når det gjelder å iverksette dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol og å følge opp anbefalinger fra andre organer i Europarådet.

Hensikten med Oslo-møtet er å bidra til å mobilisere for et sterkere Europaråd og å komme med innspill til Rådets fjerde toppmøte, som finner sted i Reykjavik 16-17. mai i år. Her bør medlemsstatene vedta en sterk resolusjon hvor de forplikter seg til å overholde Europarådets standarder og gi organisasjonen tilstrekkelig med ressurser til å følge opp.

Europarådet er kontinentets viktigste pan-europeiske organisasjon og må rustes opp for å sikre demokrati og fred i fremtiden. Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) har bedt toppmøtet om å vedta reformer for å styrke organisasjonen. Et sivilsamfunnstoppmøte 28. februar-1.mars 2023 gjorde det samme. En høynivå-gruppe, som inkluderer Norges tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide, har kommet med en rekke forslag.

Statssekretær Eivind Vad Petersson innleder, leder av Stortingets delegasjon til PACE, Ingjerd Schou og andre stortingspolitikere deltar i tillegg til en rekke eksperter og sivilsamfunnsaktører. Advokatforeningen, Amnesty International Norge, Human Rights House Foundation, ICJ Norge, Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM), Norsk senter for menneskerettigheter og SAIH er med.

Invitasjon og program

Påmelding: [email protected] innen 27. mars kl. 12:00

Mer informasjon og ressurser:

Kontakt oss

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"