Vi styrker vårt engasjement mot hatefulle ytringer og diskriminering

Høsten 2021 vil Den norske Helsingforskomité sette søkelys på forekomst og forebygging av hatefulle ytringer rettet mot nasjonale minoriteter i Norge.

– Vi er glade for å starte dette arbeidet for alvor, etter at vi har sett på behovet over lenger tid, sier Mina Wikshåland Skouen, seniorrådgiver for likestilling og ikke-diskriminering i Den norske Helsingforskomité.

Målet er å avdekke i hvilke sammenhenger personer som tilhører nasjonale minoriteter opplever diskriminering og hatefulle ytringer, og å synliggjøre dette overfor myndigheter, sivilsamfunn, media og samfunnet generelt. Prosjektet er støttet av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

– Vi har mange spennende tiltak planlagt og gleder oss til å komme i gang, fortsetter Skouen.

Helsingforskomiteen planlegger en rekke samlinger og møter med representanter for organisasjoner, samt enkeltpersoner, for å kartlegge sentrale utfordringer for de ulike nasjonale minoritetene på tema hatefulle ytringer og diskriminering. Dette, samt overvåkning av medier og sosiale medier, vil være utgangspunkt for utgivelse av en rapport om diskriminering og hatefulle ytringer. 

– Rapporten vil være viktig for skape større bevissthet for hvilke menneskerettslige utfordringer nasjonale minoriteter har i Norge, og hvilke tiltak som må iverksettes fra myndighetenes side, sier Skouen.

Helsingforskomiteen har tidligere utviklet en online veileder i minoritetsrettigheter, og vært en pådriver for at norske myndigheter skulle ta et oppgjør med assimileringspolitikken overfor romanifolket. Vi ser på arbeidet vi skal gjøre i de kommende månedene som en naturlig fortsettelse av dette. 

– Helsingforskomiteens engasjement på likestilling og ikke-diskrimineringsfeltet er i vekst også i Norge, og vi er opptatt av å kunne bidra på felt hvor vi mener det er viktig menneskerettslige utfordringer, konkluderer Skouen.

Kontakt oss

Employee

Mina Wikshåland Skouen

SeniorrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 90 82 50 76
Read article "Mina Wikshåland Skouen"

Employee

Lasse Thomassen

KommunikasjonsrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 947 945 61
Read article "Lasse Thomassen"