Ny rapport viser hull i sanksjonsregimet mot Russland

Sanksjoner har vært og er en sentral reaksjon fra verdenssamfunnets side mot Russland etter landets fullskala angrep på Ukraina. En ny rapport avdekker hull i sanksjonsregimet.

Det siste tiåret har det skjedd et betydelig skifte i arbeidet med menneskerettigheter. Sanksjoner ble primært sett på som et verktøy for økonomisk eller politisk innflytelse. Nå benyttes sanksjoner i økende grad som et instrument for å beskytte menneskerettighetene. Funnene i rapporten tyder derimot på store hull og mangler i Europas etterlevelse av sanksjonene mot Russland.

Rapporten presenterer en banebrytende forskning utført av Corisk, i samarbeid med Den norske Helsingforskomité, Wikborg Rein og Rud Pedersen Group.

RAPPORT – The Russia sanctions as a human rights instrument: Violations of export controls regarding war-critical goods to Russia

PDF-versjon

Kontakt oss

Employee

Aage Borchgrevink

SeniorrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 90 75 11 50 Twitter: @aageB
Read article "Aage Borchgrevink"

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"

Employee

Ivar Dale

Senior fagrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 93671900Twitter: @IvarDale
Read article "Ivar Dale"