Ny handlingsplan for skeive: Viktig tiltak i krise og konflikt

Skeives utfordringer i kriser og konflikt blir eget tiltak i regjeringens nye handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Seniorrådgiver i Helsingforskomiteen Mina Skouen mener tiltaket i handlingsplanen som ble lansert fredag 17. februar kan få stor betydning.

– Dette har vi ønsket oss lenge. Krig, konflikt og humanitære kriser rammer på tvers av alle samfunnsgrupper. Men bistand og humanitær respons vil alt for ofte være tilpasset majoritetssamfunnet, på måter som gjør at marginaliserte grupper ikke får samme tilgang som andre, forteller Skouen.

Også vold og diskriminering øker i krisetid. Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina 24. februar i fjor, var derfor Helsingforskomiteen, FRI og Skeiv Verden raskt på banen med anbefalinger for hvordan man skulle sørge for likebehandling av skeive i den humanitære responsen.

I løpet av året som har godt har også våre ukrainske partnerorganisasjoner møtt Utenriksdepartementet og fortalt om svikt i tilgang på humanitær hjelp, vold på grenseoverganger og mangel på livsviktige medisiner for transpersoner i de humanitære sendingene.

– Vi er særlig glade for at tiltaket understreker at skeive organisasjoner skal inkluderes i utviklingen og gjennomføringen av humanitær innsats. Samarbeid med lokale aktører kan bidra til at riktig hjelp kommer frem til riktig sted, sier Skouen.

Vil du vite mer om skeives liv og aktivisme i Ukraina i løpet av krigen?

Besøk vår utstilling «Ukrainas kamp for frihet» på Galleri Albin Upp i Oslo. Utstillingen forteller om det ukrainske folkets historie, og vi har med flere bidragsytere fra den lhbtq+-bevegelsen. Den er åpen tirsdag til søndag, fra klokken 12-17 frem til 26. februar.

For mer informasjon kontakt:

Employee

Mina Wikshåland Skouen

Seniorrådgiver likestilling og ikke-diskrimineringE-post: [email protected]Telefon: +47 90 82 50 76
Read article "Mina Wikshåland Skouen"

Employee

Inna Sangadzhieva

Avdelingssjef for Europa og Sentral AsiaE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 94 58
Read article "Inna Sangadzhieva"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"