Ikke lenger alene i kampen mot volden

Før kjempet Galina Ustinova alene mot diktaturet i kampen mot volden. Nå øyner hun håp.

Galina Ustinova

Denne artikkelen er en del av kampanjen #12 kvinner på barrikadene er utviklet i samarbeid mellom illustratør Jenny Jordahl og Den norske Helsingforskomité. Vi presenterer 12 portretter av kvinner som står på barrikadene for andre kvinner, for å sette fokus på de største menneskerettighetsutfordringene for kvinner i Europa i dag – og hva som må gjøres for å overvinne dem. Les de andre 11 portrettene på kampanjesiden www.nhc.no/12kvinnerpabarrikadene

– Et godt slag med beltet, er bra for barn, sa Alexander Lukasjenko, presidenten av Hviterussland i oktober 2018, da han sto foran journalister og innrømmet å ha slått sine egne barn.  

I Hviterussland er det mye som ikke har endret seg siden Sovjetunionens fall. En av de tingene er synet på kvinners plass i samfunnet. Da som nå hører kvinnen først og fremst til på kjøkkenet. Hun føder barn, går i kirken og tar vare på familien, men det er mannen som bestemmer. Hun jobber som lærer, sykepleier eller lege, men mener lite. Verst er kanskje noe av det hun er forventet å tåle: vold. 

Dette er noe Galina Ustinova har viet livet sitt til å endre på.  

Dissidenter mot regimet 

Galina har jobbet under autoritære regimer hele livet sitt. I Sovjetunionen, da hun vokste opp, var menneskerettighetsaktivister dissidenter. De innså de autoritære elementene som Sovjetunionen bestod av og motarbeidet det undertrykkende regimet. Dissidenter som kjempet mot systemet, uten noen håp for forandringer, men med tro på menneskerettighetsverdier og rettsprinsipper.  

Galina Ustinova har vært en av dem.  

Forbedringer for kvinners situasjon i Hviterussland må begynne i skolen


Galina Ustinova

Som ingeniør ved den Det Elektroniske Maskinbyråfabrikken, ble Galina allerede på 80-tallet formann for det kvinnelige rådet ved fabrikken. Etter Sovjetunionens fall involverte hun seg i menneskerettskampen som ansatt ved den frivillige organisasjonen Law Initiative, der kampen for kvinners rettigheter ble hennes livsoppgave. I mange år har Galina vært den eneste representanten fra Hviterussland i organisasjonen WAVE, «Women Against Violence Europe» (WAVE) – et internasjonalt nettverk av NGOer.   

Situasjonen for menneskerettigheter og demokrati i Hviterussland er blant de verste i Europa og når det gjelder arbeidsvilkårene for sivilsamfunnsaktører er det lite som har endret seg siden Hviterussland ble et uavhengig land: uavhengige, frivillige organisasjoner får ikke registrere seg i landet dersom deres virksomhet representerer en form for kritikk eller trussel for myndighetene. Derfor lever sivilsamfunnsaktører i konstant fare for pågripelse og arrestasjon.  

Det gjelder også Galina Ustinova. 

Mørketallene må ned 

I flere år har hun jobbet med et lovforslag som skal stoppe den kjønnsbaserte volden i Hviterussland. Hun er medlem av arbeidsgruppen som skal utforme forslaget, bestående av eksperter og representanter fra myndighetene. Dette samarbeidet viser at et samarbeid mellom sivilsamfunnet og myndighetene ikke er umulig, heller ikke i et så autoritært regime som det hviterussiske.  

Men president Lukasjenkos uttalelser om hvordan han selv brukte vold mot barna sine, satte en stopper for Justisdepartementets arbeid med lovforslaget til Galina. Andre ville blitt oppgitt og frustrert over å møte slik motstand. 

Men ikke Galina Ustinova. Saken krever at hun holder motet oppe. 

Det bor rundt 9.5 millioner i Hviterussland. I følge av innenriksdepartementet får politiet årlig over 120 tusen meldinger om kjønnsbasert vold, hvorav cirka 50 tusen personer får administrative straffer og rundt 2500 blir dømt. Rundt 100 personer blir drept som følge av vold i nære relasjoner, noe som gjør at Galina ikke kan tillate seg å bli motløs. Drapene utgjør en tredjedel av alle grove kriminelle handlinger i Hviterussland.  

Forbedringer for kvinners situasjon i Hviterussland må begynne i skolen, sier Galina. 

– Man må snakke med elevene om viktigheten av at foreldrene respekterer hverandre, vi må vise til barn at de har rettigheter og fortelle om den kjønnsbaserte volden som ikke bare er  «families sak».

For Galina er kampen for kvinners rettigheter en kamp for et bedre Hviterussland. 

Svakt lys i tunellen 

Selv om Lukasjenkos kritikk av lovforslaget kan ødelegge for alt arbeidet hun har lagt ned alle disse årene, er Galina Ustinova en hard nøtt å knekke. Gjennom flere tiår har Law Initiative hjulpet hundrevis av kvinner ut fra voldelige ekteskap. De har reddet flere barn og tvunget påtalemyndighetene til å etterforske saker om vold i nære relasjoner. Det er en økende bevissthet i samfunnet om at problemet må løses og støtter tiltakene om å forebygge vold. Galina er ikke lenger alene. Det er bare spørsmål om tid før hun vinner. 

Kontakt

Employee

Inna Sangadzhieva

Avdelingssjef for Europa og Sentral AsiaE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 94 58
Read article "Inna Sangadzhieva"