Helsingforskomiteen klager Brennpunkt-dokumentar om Srebrenica til PFU

Helsingforskomiteen har klaget NRK til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på Vær Varsom Plakaten i forbindelse med visningen av Brennpunkt-dokumentaren Byen som kunne ofres, som ble vist av NRK tirsdag 26. april 2011.

Helsingforskomiteen har også sendt klage til Kringkastningsrådet i sakens anledning. NRK svarte på Helsingforskomiteens klage i et tilsvar 23 august 2011. Helsingforskomiteen har nå skrevet kommentarer på NRKs tilsvar. Du kan lese begge under. Klagen vil bli behandlet i PFU 20. oktober, og i Kringkastningsrådet 27 oktober.

NRK ble felt av PFU under sin behandling av klagen.

Vi presenterer nedenfor de viktigste dokumentene i saken. I tillegg er et dokument fra Den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia (ICTY) tatt med, som sammenfatter fakta om Srebrenica fra noen av de viktigste ICTY-dommene om folkemordet i Srebrenica. Du finner også en oversikt over alle relevante ICTY-dommer og -dokumenter.

 

Etter en klage fra en privatperson, har PFU i brev av 27. juni 2012 understreket til NRK at lenken til dokumentar filmen «Byen som kunne ofres» skal merkes med PFU’s logo og henvisning til avgjørelsen i utvalget.

I forbindelse med at Sveriges television (SVT) i august 2011 sendte dokumentaren «Byen som kunne ofres», ble SVT 2. april felt i Granskningsnemden, Sveriges ekvivalent til PFU.