Ber om sanksjoner mot ansvarlige for fengslingen av Vladimir Kara-Murza

Helsingforskomiteen har sendt brev til den norske utenriksministeren og ber regjeringen om å samarbeide med likesinnede regjeringer for å innføre målrettede sanksjoner mot 13 personer som har brutt de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene til den russiske politikeren og menneskerettighetsaktivisten Vladimir Kara-Murza.

(Oppdatert 2. mai 2023)

Den kanadiske regjeringen har besluttet å innføre målrettede sanksjoner, og det er også initiativer i EU for å iverksette lignende tiltak.

Dersom EUs medlemsland ikke kommer til enighet om sanksjoner, ber vi Norge gå sammen med en gruppe likesinnede stater for å innføre lignende sanksjoner som Canada har besluttet å sette i verk. Dette er helt i tråd med den nye norske sanksjonsloven. Paragraf 2 slår fast at norske myndigheter kan ilegge sanksjoner eller restriktive tiltak mot enkeltpersoner dersom det er bred internasjonal støtte for slike tiltak.

Vladimir Kara-Murza har en imponerende merittliste innen politikk og menneskerettigheter. Han har besøkt Norge og har samarbeidet med stortingspolitikere og Den norske Helsingforskomité. Han har vært en hyppig deltaker på Oslo Freedom Forum, og har i samarbeid med norske politikere og Helsingforskomiteen arrangert flere debatter og eventer i forbindelse med OSSEs parlamentarikerforsamling.

I november 2021 var Kara-Murza hovedtaler på utdelingen av Helsingforskomiteens Sakharov Frihetspris i Oslo Rådhus, en pris som gikk til Jurij Dmitrijev fra fredsprisvinner Memorial. Talen han holdt til et publikum av norske politikere, menneskerettighetsforkjempere og journalister handlet om arven etter sovjetisk forfølgelse i dagens Russland. Nå utgjør talen en av tre tiltalepunkter i siktelsen mot ham for landsforræderi.

Konservative estimater tilsier at det er hundrevis av politiske fanger i Russland, men sannsynligvis er det langt flere. Kara-Murzas sak skiller seg ut. Han er siktet for «forræderi» kun basert på taler som kritiserer russiske myndigheter. Som han selv sier det: «Mitt tilfelle markerer det første øyeblikket i det post-sovjetiske Russland når offentlig kritikk av myndighetene offisielt blir definert som forræderi».

Sanksjoner mot de som er ansvarlige for fengslingen av Vladimir Kara-Murza vil sende et sterkt signal om støtte til politiske fanger i Russland.

Brev til utenriksministeren

Oppdatert liste over ansvarlige for fengslingen (pr. 17.04.23)

Svar fra statssekretær i Utenriksdepartementet

Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) og svar fra utenriksministeren (mars 2023)

Svar på spørsmål fra Sanner (H) i ordinær spørretime i Stortinget 26.04.2023

Kontakt oss

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"

Employee

Ivar Dale

Senior fagrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 93671900Twitter: @IvarDale
Read article "Ivar Dale"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"