Endelig Nobels fredspris til Russland!

– Tildelingen av Nobels fredspris til Maria Ressa og Dmitrij Muratov er en anerkjennelse av frie mediers kamp for ytringsfrihet og menneskerettigheter, sier Geir Hønneland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

– Ved å gi Nobels Fredspris til grunnleggeren av en av de få uavhengige avisene i Russland, forsvarer Nobelkomiteen ytringsfrihet og demokrati. Novaja Gazeta er den eneste uavhengige avisen i Russland som dekker hele landet og i tillegg er på papir. Det gjør den svært viktig. Muratov og Novaja Gazeta kjemper for idealer som er viktige for Russlands framtid, sier Hønneland.

I januar 2017 avslørte avisen systematisk tortur av homofile i Tsjetsjenia, noe som skapte internasjonal fordømmelse. Novaja Gazeta ble så i november samme år tildelt Helsingforskomiteens Sakharov Frihetspris 2017 for sin fremragende innsats for å få tortur ut av skyggene og frem til offentlig fordømmelse i Russland.

Avisen holder fast ved demokratiske verdier og forsvarer det frie ord til tross for et stadig mer autoritært Russland.  Det har ført til at flere av journalistene har blitt drept gjennom årene, blant andre Anna Politkovskaja. Andre av avisens medarbeidere har blitt trakassert og truet på livet.

– I går var det 15 år siden Anna Politkovskaja ble brutalt myrdet, og årsdagen for drapet markerte også at drapssaken formelt er foreldet i russisk rett, og de ansvarlige bakmennene er fremdeles ikke stilt til ansvar for dette åpenbart politiske drapet, sier Helsingforskomiteens Russlandsansvarlige Inna Sangadzhieva. – Denne prisen er også til Anna.

Novaja Gazeta har profesjonelle og uredde journalister som avdekker korrupsjon, drap, terror og forsvinninger. Dette er noe veldig få andre russiske medier klarer eller tør å dekke. Avisen har vært helt sentral for dekningen av omfattende overgrep i Nord-Kaukasus, men også andre steder i Russland.  Avisen er et talerør for kritiske forskere, kunstnere og andre intellektuelle.

– Vi har hatt gleden å bli kjent med mange av avisens dyktige journalister opp gjennom årene. I dag feirer vi i Den norske Helsingforskomité, sier Hønneland.