Demokratiets måter å bekjempe Covid-19 på

Hvordan ivareta menneskerettighetene mens man bekjemper spredningen av det nye koronaviruset? Erfaring viser at effektiv bekjempelse går hånd i hånd med et åpent og inkluderende styre. Vi burde lære av Taiwan heller enn av Kina.

Pandemien er en trussel mot menneskehetens helse. Regjeringer må gjennomføre drastiske tiltak for å dempe spredningen og gi medisinsk behandling for å beskytte rettighetene til liv og helse. Det er uunngåelig at noen av tiltakene vil begrense andre menneskerettigheter. Slike begrensninger må imidlertid være i samsvar med rettslige garantier og tiltakenes innvirkning på utsatte grupper må vurderes nøye.

– Regjeringer må sørge for at menneskerettighetene er representert på alle sider av bordet der de tar beslutninger. Retten til helse må være representert, men også rettighetene til utsatte grupper som risikerer unødvendige begrensninger, diskriminerende tiltak eller blir stigmatisert. Gunnar M. Ekeløve-Slydal, Fagsjef

Demokratiets måte å bekjempe Covid-19 på inkluderer dialog, å gi gode begrunnelser av begrensningene som settes i verk og å søke samarbeid med en informert og ansvarliggjort befolkning. Regjering og opposisjon samarbeider om å håndtere krisen, og baserer sine tiltak på vitenskapelige råd.

Ifølge Chang Shan-chen, en ledende taiwansk ekspert på smittsomme sykdommer, har «en av de viktigste faktorene bak et vellykket arbeid mot pandemien vært åpenhet. … I [Kinas] autokratiske system vil enhver innbygger bli hjemme når de blir bedt om det. Men dette er noe som ikke lett kan oppnås i frie og demokratiske land.”

Mens autoritære systemer tar sikte på å skape lydige mennesker, er demokratier avhengige av at folk tar ansvar.

Dette er et sammendrag, les hele den engelske artikkelen her

Briefingen beskriver også forskjellene mellom ny koronalovgivning i Norge og Ungarn. I Ungarn har unntakslovgivning gitt regjeringen rett til å styre uten å konsultere parlamentet og til å sette til side eksisterende lovgivning. I Norge kan regjeringen sette til sider mange lover, men den må styre i samsvar med grunnloven og menneskerettsloven. Stortinget har en kontrollerende rolle og kan stoppe forskrifter. Den ungarske loven har ingen sluttdato, mens den norske loven varer en måned. Bare Stortinget kan gi den lengre varighet.

Det er en risiko for at oppfatninger sprer seg om at autoritære stater generelt er bedre til å håndtere helsekriser som korona-pandemien enn demokratiske stater. Briefingen argumenterer for at dette ikke er tilfelle. Åpne demokratier er bedre, selv om de vestlige statene bør forberede seg og koordinere sine tiltak bedre.

Det finnes ingen enkel måte å takle korona-pandemien på. Men demokratiske måter er mer effektive.

Kontakt

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"