Brev til Solberg: – Norge må ta ansvar der Russland svikter

Statsministeren må å ta opp situasjonen for menneskerettighetsforsvarere i Russland på hennes besøk etter politisk motivert dom.

9. april reiser statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide til Russland for å delta på Arktisk Forum i St. Petersburg. I et brev ber Den norske Helsingforskomité statsministeren og utenriksminister om å ta opp situasjonen for menneskerettighetsforkjempere i Russland, og spesielt saken til den fengslede aktivisten Oyub Titiev. Fokuset ligger særlig på deres mangel på rettssikkerhet og beskyttelse.

Les brevet vi har sendt til statsministeren og utenriksministeren her

– Vi oppfordrer statsministeren til å ta opp Titievs dom med hennes russiske kollegaer. Situasjonen i landet er svært alvorlig for menneskerettighetsforsvarere og Norge bør ta ansvar for å gjøre det vi kan for å forbedre situasjonen, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

Den ledende menneskerettighetsaktivisten Oyub Titiev (61) ble 18. mars dømt til fire år i straffekoloni, etter å ha blitt siktet for ulovlig besittelse av dop. Titievs sak har vært politisk motivert og bevisene forfalsket. Titiev er en av få menneskerettighetsforkjempere som fortsatt er aktiv i Tsjetsjenia, Russlands nordlige Kaukasus-område etter at flere av hans kollegaer har blitt truet til stillhet eller drept.

Vi er spesielt bekymret for at situasjonen kan forverre seg etter dommen. Ramzan Kadyrov, lederen av den tsjetsjenske republikken, har truet med å kaste ut alle kritiske stemmer, journalister og aktivister som er igjen i republikken, etter at Oyubs sak er avsluttet


Bjørn Engesland

Dette er kravene våre

Titiev er bare ett av flere eksempler på politiske fanger i Russland. Listen over politiske fanger har vokst jevnt siden den russiske annekteringen av Krim, og inkluderte per utgangen av 2018, 195 navn, viser en oversikt fra organisasjonen Memorial.

I brevet har vi listet opp tre spesifikke punkter som vi forventer at statsministeren og utenriksministeren skal ta opp i samtalen med russiske myndigheter. Disse er:

  • Å ta opp saken til Oyub Titiev. Han bør snarest mulig få amnesti, en beklagelse fra myndighetene for den behandlingen han har fått og erstatning for uberettiget fengsling. Han har ikke gjort noe annet enn å benytte seg av sin rett til å forsvare menneskerettighetene til sårbare grupper i Tsjetsjenia;
  • Å oppfordre Russland til å gi effektiv beskyttelse til menneskerettighetsforsvarere, blant annet ved å etterforske angrep mot dem og ved å stoppe politisk motiverte rettssaker mot dem.
  • Å oppfordre Russland til å gjennomgå sakene til de politiske fangene, gi dem amnesti og slippe dem fri snarest.

Frykter forverring etter Titiev-dom

Engesland fremhever viktigheten av å legge press på land som Russland som tydelig bryter menneskerettighetene og tar lite ansvar for sikkerheten til borgerne.

Bjørn Engesland er generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

– Norge er en viktig pådriver for menneskerettigheter internasjonalt og norske politikere er også nødt til å prioritere dialogen om menneskerettighetsbruddene i Russland, sier Engesland og fortsetter:

– Vi er spesielt bekymret for at situasjonen kan forverre seg etter dommen. Ramzan Kadyrov, lederen av den tsjetsjenske republikken, har truet med å kaste ut alle kritiske stemmer, journalister og aktivister som er igjen i republikken, etter at Oyubs sak er avsluttet. Vi må ikke la dette skje.

Den norske Helsingforskomité har samarbeidet med og støttet dissidenter, aktivister, advokater og journalister i Russland siden 1977. Dialog er stikkord for en rekke samarbeidsprosjekter med russiske statlige institusjoner som menneskerettighetsombud, fengselsmyndigheter og skoler gjennom menneskerettighetsundervisning og utvekslinger. Hovedtanken er solidaritet og støtte til russiske borgere som kjemper mot korrupsjon, tortur, valgjuks, et ineffektivt rettsvesen, trusler og overgrep. Les mer om Helsingforskomiteens arbeid i Russland her.

Kontakt

Employee

Bjørn Engesland

SeniorrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 95 75 33 50Twitter: @Bjorn1960
Read article "Bjørn Engesland"

Employee

Inna Sangadzhieva

Seniorrådgiver, Russland og HviterusslandE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 94 58
Read article "Inna Sangadzhieva"