Bosnia-Hercegovina

Bosnia er preget av en rik historie, vakker natur, vennlige mennesker og brutale kriger.

Bosnia og Hercegovina

 • Styreform: Republikk
 • Hovedstad: Sarajevo
 • Innbyggere: 3,8 millioner
 • Religion: Islam, serbisk-ortodoks, romersk-katolsk kristendom
 • Språk: Bosnisk, serbisk, kroatisk
 • Beliggenhet: Vest-Balkan, Europa
 • Demokrati-indeks: Delvis fritt, 55/100

På Balkan ligger det multietniske landet som huser både bosnjaker, serbere og kroater. Bosnia har ikke bare ett, men tre offisielle språk. Et stort religiøst mangfold  har ført til at muslimer, ortodokse og katolske kristne, jøder og romfolk i hundrevis av år har levd sammen. Bybildet er preges av både moskeer, katolske og ortodokse kirker. Landet har et utmerket kjøkken med smaker fra både romerske, osmanske og sentraleuropeiske mattradisjoner.

Bosnia-Hercegovina i dag

En blodig borgerkrig på 90-tallet ble avsluttet med signering av en fredsavtale i Dayton i USA i 1995. Dayton-avtalen utgjør i dag rettsgrunnlaget for dagens Bosnia. Avtalen regulerer alle ledd i fredsprosessen og ble signert av den daværende føderale republikken Jugoslavia, Kroatia samt Bosnia og Hercegovina. Avtalen har ført til fred på bosnisk jord i over 20 år. Likevel har den ansvar for at landet har 13 parlamenter, 700 parlamentarikere og en stor administrasjon som er lite funksjonell. Avtalen vanskeliggjør utvikling av demokratiske prosesser, respekt for menneskerettigheter og forsoning.

Det står også skrevet i fredsavtalen at landets tre største etniske grupper skal representeres likt i et tredelt presidentskap. Presidentene skal altså representere serberne, kroatene og bosnjakene. I 2009 uttalte Den europeiske menneskerettighetsdomstol at den bosniske grunnloven bryter med menneskerettighetene fordi ingen kan bli president uten å tilhøre en av de tre etniske hovedgruppene. Dette hindrer den frie og rettferdige gjennomføringen av valg.

Helsingforskomiteen

Den norske Helsingforskomité har vært engasjert i Bosnia-Hercegovina siden 1995 med rettsoppgjør, å øke respekten for menneskerettigheter, utdanning og fredsbygging. Vi samarbeider med en rekke lokale organisasjoner og institusjoner blant annet Helsingforskomiteen i Bosnia-Hercegovina og med en rekke universiteter.

Fredsundervisning med fokus på fredelig konflikthåndtering, menneskerettigheter og flerkulturell forståelse er en prioritert oppgave. Over 50 menneskerettighetsskoler som går over ni dager er blitt arrangert. I tillegg til fredsbygging blir fokuset framover rettighetene til ungdom og sårbare grupper i samfunnet, som for eksempel LHBTI-miljøet.

Historie

Kongedømmets tid var over da Bosnia ble erobret av det Osmanske riket på 1500-tallet. Den nasjonale identiteten fikk leve videre i det som ble en bosnisk provins. Det var unikt blant de  undertrykte rikene på Balkan. Likevel førte det osmanske styret til at den bosniske befolkningssammensetningen endret seg som et resultat av rikets erobringer, kriger, utvandringer og epidemier.

I 1878 ble Bosnia igjen okkupert – denne gang av Østerrike-Ungarn. Bosnia var en del av riket i 40 år, inntil landet ble en del av kongeriket av serbere, kroater og slovenere (som fra 1929 het Jugoslavia). Etter andre verdenskrig ble Bosnia en jugoslavisk delrepublikk fram til Jugoslavias oppløsning i 1992. Samme år som Bosnia erklærte sin uavhengighet brøt borgerkrigen ut. Serberne, bosnjakkene og kroatene kriget fram til 1995, da krigen ble avsluttet med fredsavtalen signert i Dayton i Canada.

Tidslinje

 • 1463:  Blir en del av Det ottomanske rike  
 • 1492:  Sefarder, spanske jøder som ble jaget ut fra landet bosetter seg i Bosnia  
 • 1878:  Etter Berlinkongressen blir Bosnia en del av det østerriksk-ungarske riket
 • 1914:  Mordet på Franz Ferdinand og hans kone Sophie i Sarajevo utløser første verdenskrig 
 • 1918:  Bosnia blir en del av  kongedømmet  til serbere, kroatene og slovener (senere Jugoslavia)
 • 1941-1945:  Under andre verdenskrig blir Bosnia sentral i daværende Jugoslavias kamp mot fascismen
 • 1984: Vert for de olympiske vinterleker i Sarajevo
 • 1992:  Jugoslavia blir oppløst, Bosnia erklærer sin selvstendighet
 • 1992:  Borgerkrigen i Bosnia og Hercegovina  bryter ut
 • 1993:  Domstolen for krigsforbrytelser  i det tidligere Jugoslavia opprettes
 • 1995:  Folkemordet i  Srebrenica   
 • 1995:  Daytonavtalen om fred  underskrives