Kirkenes: Hvordan Storskog endret norsk asylpolitikk

Vi har i dag en situasjon hvor både Norge og Russland bryter internasjonale forpliktelser etter Flyktningkonvensjonen. Velkommen til rapportlansering på Scandic Kirkenes med den norske Helsingforskomité og NOAS.

Høsten 2015 kom det nærmere 5500 asylsøkere over grensen på Storskog, og selv om lokalbefolkningen møtte dem med åpne armer og hjerter, ble de møtt av endringer i politikk og praksis som strider med Norges internasjonale forpliktelser. Vi har i dag en situasjon hvor både Norge og Russland bryter internasjonale forpliktelser etter Flyktningkonvensjonen.

Vi ønsker velkommen til rapportlansering på Scandic Kirkenes med Den norske Helsingforskomité og NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere. Vi lanserer hver vår rapport om konsekvensene av de politiske «løsningene» på Storskog-situasjonen i 2015 og den ekstremt vanskelige situasjonen for flyktninger i Russland.

I rapporten «Lost in Russia», forklarer Den norske Helsingforskomité hvordan juridiske og praktiske forhold forhindrer asylsøkere, flyktninger, migranter og selv russiske borgere fra å få tilfredsstillende beskyttelse i den russiske føderasjonen.

NOAS forklarer i sin rapport, «Norway’s Asylum Freeze», hvordan Norge fra desember 2015 i praksis har avviklet asylinstituttet på den norsk-russiske grense ved Storskog.

18:00
– Velkommen ved NOAS generalsekretær Ann-Magrit Austenå
– Presentasjon av Den norske Helsingforskomités rapport ved Bjørn Engesland, generalsekretær i NHC
– Presentasjon av NOAS-rapport ved Marek Linha, juridisk rådgiver i NOAS
– Kort spørsmålsrunde

18:45: Debattpanel
– Rune Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger
– Natalia Gontsova, migrasjonsrådgiver, Civic Assistance Committee, Russland
– Olivia Mocanasu Juridisk rådgiver for UNHCR Regionale Representasjon for Nord-Europa.

Q&A

19:30 ferdig

 

Employee

Lene Wetteland

Leder, Documentation and Accountability HubE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 75 53Twitter: @lenewett
Read article "Lene Wetteland"