Våre partnere

Helsingforskomiteens daglige liv og arbeid ville ikke vært det samme uten innsatsen til over 70 partnerorganisasjoner fra Vladivostok til Budapest, fra Murmansk til Dusjanbe. 

De rundt 70 organisasjonen vi samarbeider med i dag har flere enn tusen aktivister, eksperter, jurister, frivillige og uavhengige journalister som ofte risikerer egne liv for å forbedre livet til sine medborgere. Vi forteller dem ikke hva de skal gjøre for det vet de best selv, men støtter og gir råd der vi kan – vi arbeider sammen mot et felles mål.   

Siden Helsingforskomiteen ble etablert i 1977 har hovedtanken være støtte og samarbeid med disse kunnskapsrike aktørene på den andre siden av det som den gang var Jernteppet. Over tid har sivilsamfunnene i landene der vi arbeider modnet og blitt sterkere. Vi er stolte over å ha kunnet bidra til dette og fortsetter å gjøre det ettersom vi stadig blir invitert til samarbeid, støtte og råd.     

Daglig kontakt i felt

Helsingforskomiteen har utviklet et omfattende nettverk av nære kolleger, samarbeidspartnere og venner i alle landene der vi arbeider. Vi benytter oss av denne erfaringen og nettverket i daglig kontakt i felt eller virtuelt. Vi sørger også for at våre partnere for gleden av nettverket vårt – om det så er mellom aktivister i ulike land eller mellom ulike yrkesgrupper i ett og samme land.  

Vi bidrar med støtte til og deltar selv i aktivitetene sammen med partnerne våre. Dette gjør sivilsamfunnsorganisasjonene i stand til å fokusere på å yte bistand til sårbare grupper, utfordre statlige institusjoner på å opprettholde rettsstaten, og holde myndigheter ansvarlige. Vi benytter oss også av våre kollegers internasjonalt verdsatte ekspertise for å vurdere menneskerettighetsvernet i Norge – om det er valgloven, psykiatri i fengsel eller flyktningpolitikk.

Vakthunder   

I mange stater som har gått gjennom en endring i styre får mange av våre partnere nye roller med bakgrunn i deres lange engasjement og dedikasjon til ulike fagfelt. De kan bli involvert i arbeidsgrupper som utvikler nye lover og praksis, bli menneskerettighetsombud eller til og med medlemmer av regjeringen. Andre bevarer sin viktige rolle som vakthunder også etter endringene, ettersom en stat aldri er fullt ut utlært på alle de ulike temaene eksperter i sivilsamfunnet spesialiserer seg i.   

Vi er stolte over å stå sammen med våre modige partnere og kolleger i vår felles kamp for å bekjempe urettferdighet og beskytte menneskerettighetene for alle.   

Les mer om våre partnere

Artikkel

Beskytter overlevende fra tortur

Read article "Beskytter overlevende fra tortur"

Artikkel

Slik føles friheten

Read article "Slik føles friheten"

Artikkel

En armensk suksesshistorie

Read article "En armensk suksesshistorie"

Artikkel

Opplæring av journalisttalenter

Read article "Opplæring av journalisttalenter"