Ukraina, Russland og Belarus

Krigen i Ukraina fører til enorme lidelser og brudd på menneskerettighetene. Samtidig er organisasjoner, menneskerettighetsforsvarere, advokater og journalister under angrep i Russland. Hva kan vi gjøre for å hjelpe?

Den norske Helsingforskomité arbeider hver dag for at menneskerettigheter skal respekteres. Vi har siden 1977 arbeidet i land som Russland, Ukraina, Belarus og andre tidligere sovjetrepublikker, og vi samarbeider tett med lokalt sivilsamfunn, menneskerettighetsaktivister, advokater og journalister.

Vårt arbeid er støttet av Det norske utenriksdepartementet og internasjonale samarbeidspartnere, og av gaver og donasjoner fra privatpersoner og bedrifter.

Krig i Ukraina og mennesker på flukt

Putins angrep på Ukraina har ført til enorme lidelser. Sivilbefolkningen er mange steder fanget av krigen. Der det er mulig flykter sivile, og tallet på ukrainere som har forlatt landet nærmer seg nå tre millioner. Det store flertallet bor fortsatt i Ukraina, mange som internt fordrevne og under svært vanskelige forhold. Helsingforskomiteen støtter flyktninger og asylsøkere som har behov for bistand.

I denne situasjonen øker presset på våre samarbeidsorganisasjoner i Ukraina, Russland og Belarus. Helsingforskomiteen har hatt virksomhet i Ukraina i mer enn 20 år, og har i denne perioden bidratt til å bygge opp flere menneskerettighetsorganisasjoner. Revolusjonene i 2004 og 2014 hadde styrking av demokrati og rettsstat som sentral målsetting og var støttet av et stort folkelig engasjement. Derfor har Ukraina i dag et sterkt og kompetent sivilsamfunn som vi samarbeider tett med, også i krigstid.

Menneskerettigheter under press i Russland og Belarus

Russland har vært et satsningsområde for Helsingforskomiteen siden starten. Vi har et stort nettverk av menneskerettighetsforsvarere i hele landet. De arbeider med rettshjelp, dokumentasjon, LGBTI-rettigheter og mye annet. Også i Belarus har vi betydelig virksomhet.

Nå opplever samarbeidspartnere i Russland at de blir stemplet som «utenlandske agenter» og blir stengt ned. Sentrale personer har blitt fengslet. Vi ser at terskelen for å fengsle meningsmotstandere senkes dag for dag. Fengsling av helt vanlige borgere forekommer også. Mange flykter fra landet fordi de ikke lenger er trygge. Medier stenges ned eller tvinges til å formidle Putins propaganda om at det ikke er noen krig i Ukraina. Demonstrasjoner og frie ytringer er ikke lenger lovlig. Men det finnes fortsatt menneskerettighetsaktivister, journalister og advokater som kjemper for frihet. Helsingforskomiteen fortsetter arbeidet i Russland og Belarus tross strenge sanksjonsregimer og stadige innstramminger fra russiske og belarusiske myndigheter.

Dokumentasjon av brudd på menneskerettighetene

Dokumentasjon av grove menneskerettighetsbrudd (tortur, forsvinninger, voldtekt, osv.) og krigsforbrytelser er et av våre hovedsatsningsområder. Vi har i mange år arbeidet med å samle dokumentasjon, analysere den og bygge en database om forbrytelser begått i Tsjetsjenia siden begynnelsen av 1990-tallet. Vi har bygd verdens mest omfattende database med dokumentasjon av straffesaker og lister over forsvunne, andre ofre. Vi kartlegger også de som kan være ansvarlige for overgrepene. Dette gjør vi i samarbeid med lokale grupper og russiske og internasjonale organisasjoner som er aktive i området.

I 2014 utvidet vi arbeidet til Krim-halvøya og de separatistkontrollerte områdene i Øst-Ukraina. Vi har en sterk lokal partner, Truth Hounds, og samarbeider med den ukrainske statsadvokaten for Krim. I 2020 begynte vi et tilsvarende arbeid i Belarus etter masseprotestene mot Lukasjenko-regimet etter valget. Med krigen i Ukraina styrker vi dette arbeidet, samarbeider med Ukrainas Riksadvokat og leverer materiale til Den internasjonale straffedomstol, som har startet ny etterforskning etter krigsutbruddet.

Vil du støtte menneskerettighetsforkjempere?

Helsingforskomiteen har et eget Menneskerettighetsfond til støtte til menneskerettighetsforsvarere som forfølges i Europa og det tidligere Sovjetunionen. Gjennom fondet bidrar vi til å yte juridisk og medisinsk bistand, og hjelpe forfulgte menneskerettighetsforkjempere til trygge havner i utlandet. Fondet bidra til at Helsingforskomiteen ved kriser og væpnet konflikt umiddelbart kan rykke ut for å kartlegge overgrep. God dokumentasjon motvirker desinformasjon og propaganda og bereder grunnen for rettsoppgjør.

Vil du støtte Helsingforskomiteens arbeid med krigen i Ukraina?
Bli Alliert!

Les mer om Den norske Helsingforskomités arbeid.

Contact us

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"