Thorvald Stoltenbergs pris til Valentina Likhosjva

Vår russiske venn og kollega Valentina Likhosjva får prisen for sin innsats for sosial rettferdighet, likestilling, helse og menneskerettigheter i Barentsregionen.

Fakta om Thorvald Stoltenbergs pris

Da Thorvald dessverre gikk bort sommeren 2018, ble det fort enighet om at det burde etableres en hederspris i hans navn. En pris som skal løfte frem de som har vært bærebjelker for at barentssamarbeidet fortsatt er en suksess. Prisen deles ut av Thorvalds barnebarn. Prisen deles ut til personer som har:

  • Jobbet for å fremme dialog mellom land og mennesker i Barentsregionen
  • Har vært inkluderende og jobbet for å få personer til å møtes på tvers av grenser
  • Arbeidet for vekst, utvikling og mangfold i Barentsregionen.
  • Arbeidet bør ha fått god omtale og skapt økt synlighet for barentssamarbeidet

– Vi gratulerer vår kjære venn Valentina med en velfortjent heder for innsatsen hennes. Vi kjenner henne som utrolig modig, og engasjert på så mange viktige felt – og vi er glade for at juryen har sett nettopp dette. Valentina er uredd og full av kampvilje på vegne av grupper som er utsatt for urett i Russland, sier Mina Wikshåland Skouen, leder for mangfold og likestilling i Helsingforskomiteen.

Valentina Likhosjvas arbeid for å få i stand Barents Pride har vært sentralt for juryen. Septemberdagene hvert år, hvor flere hundre personer fra begge siden av grensen samles i Kirkenes, til lyden av sanger om frihet og kjærlighet, regnbueflagg som vaier i vinden og bannere laget i fellesskap ville ikke vært mulig uten Valentina. Gapet mellom skeives rettigheter, basert på hvilken side av den norsk-russiske grensen du står på, er kanskje det største i verden. Likevel klarer vi sammen å få til en levende markering av friheten til å velge, elske og håpe nettopp der.

Barents Pride arrangeres årlig av FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Equality Dignity Pride (Russland), Den norske Helsingforskomité, Amnesty International Norway, og Skeiv Verden. Arrangementet er støttet av Barentssekretariatet.

Les mer om Barents Pride her: «Feiring av frihet, med varm hilsen til Russland»

(Artikkelen fortsetter under filmen)

Her er juryens begrunnelse:

Thorvald Stoltenbergs pris for 2021 tildeles
Valentina Likhosjva fra Russland

For hennes arbeid for sosial rettferdighet, likestilling, helse og menneskerettigheter i Barents-regionen.

Likhosjva har i en årrekke jobbet for å bedre enkeltmenneskers hverdag og for å fremme toleranse, åpenhet og mangfold i Barents-regionen.

Likhosjva har et brennende engasjement for enkeltmennesker. Over flere år har hun aktivt arbeidet med alt fra migranters rettigheter, flyktningespørsmål, HIV-syke, sosiale rettigheter og utfordringer og problemer seksuelle minoriteter møter i Russland.

Likhosjva har et stort nettverk og et stort hjerte. Og hun er uredd. Hennes arbeid for å hjelpe gateprostituerte, sprøytenarkomane, flyktninger, arbeidsmigranter og andre personer i en sårbar posisjon har gjort inntrykk på oss.

Der andre ser bort ser Likhosjva mennesker i nød.

Likhosjva er initiativtaker til den årlige og grensekryssende Barents Pride-paraden i Kirkenes. Arrangementet blir sett på som et av de viktigste enkeltarrangementene for å fremme toleranse overfor utsatte grupper i Russland og ellers i Barents-regionen. På tre år vokste Barents Pride fra 200 til 350 deltakere, og arrangementet har fått stor oppmerksomhet i norske, russiske og internasjonale medier.

Likhosjva jobber med organisasjoner, russiske og utenlandske, og med enkeltpersoner. Hun driver oppsøkende virksomhet i miljøer og på plasser der storsamfunnet ikke er tilstede. I Murmansk har Likhosjva lenge hjulpet gateprostituerte med materielle ting som prevensjon og medisiner. Men kanskje viktigst av alt: Likhosjva er utdannet psykolog og bruker sin profesjon for å hjelpe mennesker som på ulike måter sliter i sin hverdag.

En viktig del av Likhosjvas arbeid er å skape toleranse for utsatte gruppers rettigheter i dagens Russland, enten dette handler om flyktninger, seksuelle eller religiøse minoriteter, HIV/AIDS-syke eller andre utstøtte grupper.

Det er med stolthet at vi tildeler Valentina Likhosjva Thorvald Stoltenbergs pris for 2021.

Gratulerer!

Kontakt oss

Employee

Mina Wikshåland Skouen

Seniorrådgiver likestilling og ikke-diskrimineringE-post: [email protected]Telefon: +47 90 82 50 76
Read article "Mina Wikshåland Skouen"