Svar fra regjeringen på brev om bekymring for kutt i støtte til menneskerettighetsarbeid

Regjeringen har ved Statssekretær Tore Hattrem svart på brevet NGO forum for menneskerettigheter sendte 9. november 2015 der det uttrykkes en sterk bekymring for de omfattende kuttene i menneskerettighetsarbeid som regjeringen foreslo i sitt forslag til statsbudsjett.