Russland må svare for menneskerettighetsovergrep i Tsjetsjenia

15 land gir Russland 10 dager til å svare for menneskerettighetsovergrep i Tsjetsjenia

30.august 2018 påkalte Norge og fjorten andre OSSE-deltakerland «Wienmekanismen» overfor Russland. Innen 10 dager må Russland svare på hvordan de har håndtert anklager om massive menneskerettighetsovergrep i Tsjetsjenia.

Deltakerlandenes uttalelse nevner særlig Russlands respons i forbindelse med forfølgelse av flere hundre LHBTI-personer, utenomrettslig henrettelse av 27 menn i Grozny i januar 2017, og forfølgelse og arrestasjoner av menneskerettighetsforsvarere som leder for Memorials Groznykontor, Oyub Titiev.

– Dette er et viktig og riktig steg tatt av Norge og de andre delegasjonene, for å holde Russland ansvarlig overfor sine internasjonale forpliktelser, sier Generalsekretær i Den norske Helsingforskomité Bjørn Engesland.

– Overgrepene uttalelsen trekker frem er svært godt dokumentert av sivilsamfunnsaktører, men Russland har ikke respondert på en god måte eller gjennomført troverdige undersøkelser på egen hånd. Initiativet viser at OSSEs menneskerettighetsforpliktelser ikke kan settes til side av deltakerstatene uten at det får konsekvenser.

Forfølgelse og arrestasjoner av menneskerettighetsforsvarere som leder for Memorials Groznykontor, Oyub Titiev, er blant det som blir nevnt i deltakerlandenes uttalelse.

Norge og de andre signaturstatene har flere ganger tidligere forsøkt å be Russland om redegjørelser for menneskerettighetsovergrep i Tsjetsjenia, uten å få tilfredsstillende svar. Under årets UPR-høring ble Russland spurt om hva de hadde gjort for å etterforske overgrep mot LHBTI-personer, hvorpå justisminister Anton Konovalov svarte at de under sin forundersøkelse hadde funnet ut at det «ikke hadde forekommet slike episoder. Det fantes ikke engang representanter for LHBTI-personer i Tsjetsjenia. Vi kunne ikke finne noen.»

– Vi er glade for at Norge ikke slår seg til ro med en slik ansvarsfraskrivelse og tar andre midler i bruk, sier Engesland. – Nå er det avgjørende at ingen av signaturstatene aksepterer unnvikende eller mangelfull tilbakemelding, slik at denne prosessen kan lede frem til reell etterforskning, at overgripere holdes ansvarlig og ikke minst å forhindre at slike overgrep kan skje i fremtiden, sier Engesland.

«Wienmekanismen» er et sett prosedyrer som gjør det mulig for OSSEs deltakerstater å stille spørsmål om blant annet menneskerettighetssituasjonen i andre deltakerland.

Mekanismen ble påkalt den dagen den berømte russiske journalisten Anna Politkovskaja ville fylt 60 år, og er av mange sett på som en hyllest til hennes ettermæle. Politkovskaja ble drept allerede tilbake I 2006 på grunn av hennes omfattende arbeid for å avdekke og rapportere på menneskerettighetsovergrep i Tsjetsjenia.

Kontakt

Employee

Mina Wikshåland Skouen

Seniorrådgiver likestilling og ikke-diskrimineringE-post: [email protected]Telefon: +47 90 82 50 76
Read article "Mina Wikshåland Skouen"