Polen

Polen er, med sin 1000 år lange historie, en nasjon formet av å være møtepunktet mellom den latinske og bysantiske verden.

Polen

 • Styreform: Republikk
 • Hovedstad: Warszawa
 • Innbyggere: 38 millioner
 • Religion: Katolsk kristendom
 • Språk: Polsk
 • Beliggenhet: Sentral-Europa
 • Demokrati-indeks: Fritt, 85/100

Polen har i flere hundre år vært et møtepunkt for folk med ulik bakgrunn. Landet kan skryte på seg en rik og fargerik kultur som står i stil med de naturskjønne omgivelsene i landet. Likevel er spor av en fascinerende, men tragisk og turbulent, historie synlig i både rurale og urbane strøk. 

Etter kommunismens fall har Polen nesten utelukkende hatt liberalkonservative regjeringer som har ført en europeisk orientert politikk. Helt fram til valget i 2015, da det verdikonservative partiet Lov- og rettferdighetspartiet (PiS) fikk rent flertall i parlamentet. Partiet forsøker målrettet å endre de gamle strukturene i mediesektoren, økonomien, statlige institusjoner og domstolene. 

Polen i dag

Polen opplevde økonomisk vekst, også under finanskrisen i 2008. Likevel satt mange polakker med følelsen av at levestandarden og velferdsgodene ikke samsvarte med veksten, og at regjeringen ikke tok utfordringene på alvor. Valgåret 2015 viste seg å bli et veiskille for polsk politikk. Verdikonservative PiS vant rent flertall, og det var ikke plass til noen venstreorienterte partier i parlamentet. PiS vant frem med enkle, populistiske og direkte budskap om å endre landet: det skulle bli slutt på korrupsjon, pensjonsordningene skulle bedres og barnefamilier skulle få det bedre. 

Maktovertakelsen førte også til  regjeringens totale politiske kontroll over rettsapparatet, og grunnleggende rettigheter som forsamlingsfrihet, ytringsfrihet og pressefrihet ble begrenset. I tillegg ble situasjonen vanskeligere for asylsøkere og flyktninger. Situasjonen ble så kritisk at Europakommisjonen har gått inn for å aktivere Artikkel 7 i Lisboatraktaten. Dette kan gi Polen dramatiske sanksjoner, og de kan i verste fall miste stemmeretten i EU. 

NHC har nylig sendt et NGO-brev til EUs medlemsstater om den alarmerende utvikling i menneskerettighetssituasjonen i Polen. Les mer om dette her.

Helsingforskomiteen og Polen

Den norske Helsingforskomité har hatt et tett og varmt forhold til sin søsterorganisasjon i Polen. Uten å være aktivt engasjert i prosjekter her, har komiteen likevel fulgt med på utviklingen og sett med økende uro at demokratiske prinsipper og grunnpilarer blir demonterte etter en ungarsk modell. Som i Ungarn, ser vi på denne utviklingen i området i sammenheng og samarbeider med sentrale aktører for å identifisere fellestrekk og for å støtte dem som kjemper mot uthulingen av demokratiske institusjoner. Å styrke lokaldemokratiet, å støtte menneskerettighetsforkjempere og å bidra til en bevisstgjøring om at menneskerettigheter som angår oss alle står sentralt.         

 

 

Historie

Det første polske riket ble etablert i 1025. Oppgangstidene i landet begynte ikke før på 1300-tallet da næringslivet ble utviklet, og riket ble et viktig senter for migrasjon. En rekke kriger med Sverige, Russland og det Osmanske riket, i kombinasjon med tendenser til isolasjon og nedgang i handel, førte landet i en vanskelig periode. Det hele kulminerte i at Polen ble delt mellom Russland, Preussen og Østerrike i 1795. I over 100 år forsvant Polen fra verdenskartet. 

Landet gjenoppsto først etter første verdenskrig, for så å bli okkupert av Tyskland og Sovjetunionen under andre verdenskrig. I perioden frem til 1989 ble Polen en «satelittstat» for Sovjet, der den polske regjeringen var under Moskvas innflytelse. I 1980 ble den polske fagbevegelsen Solidarność etablert. Ledet av Lech Wałęsa hadde bevegelsen stor innflytelse på hendelsene som førte til kommunismens kollaps, ikke bare i Polen, men i store deler av Øst-Europa i 1989. I 1990 ble Wałęsa valgt som president, og Polen startet utviklingen mot markedsøkonomi og demokrati. 

Tidslinje

 • 1025: Det polske riket etablert 
 • 1795: Deling av Polen  
 • 1918: Polske republikken etablert 
 • 1939-1945: andre verdenskrig; Tysk og Sovjet invasjon av Polen og undertrykkelse av polakker 
 • 1947: Polen blir en kommunist republikk under Sovjet innflytelse og inngår Warszawapakten 
 • 1980: Fagbevegelsen Solidarność etablert  
 • 1989: Delvis frie valg blir hold og Solidarność får flest stemmer 
 • 1990: Lech Wałęsa blir valg president 
 • 1999: NATO-medlemskap 
 • 2004: EU-medlemskap 
 • 2010: President Lech Kaczynski dør i en flyulykke på vei til Smolensk, Russland  
 • 2015: Konservativpartiet Lov og rettferdighet får rent flertall i nasjonalforsamlingen

Kontakt

Employee

Csilla Czimbalmos

Senior porteføljeforvalterE-post: [email protected]Telefon: +47 93 28 43 04
Read article "Csilla Czimbalmos"