Brev til EU om rettssikkerhet og menneskerettigheter i Polen

Sammen med 87 sivilsamfunnsorganisasjoner ber Helsingforskomiteen EU reagere sterkere på den alarmerende utviklingen i Polen. Vi ber norske og europeiske myndigheter ta opp med polske myndigheter at rettssikkerheten undergraves.

De senere årene har uavhengigheten til det polske rettsvesenet blitt utfordret. Dommere som har kritisert justisreformer og henvist saker til EU-domstolen, har blitt sanksjonert av Høyesteretts disiplinærkammer. At domstolers uavhengighet utfordres, er et alvorlig problem for en rettsstat. 

At den polske regjeringen har svekket domstolenes uavhengighet påvirker også polske kvinners og jenters reproduktive helse. Sivilsamfunnsorganisasjonene er bekymret for at reduserte kvinnerettigheter i realiteten nærmest fører til totalt abortforbud. 

Systemiske brudd på rettssikkerheten påvirker også menneskerettighetene til lhbtipersoner og lhbti-aktivister, som regelmessig angripes av regjeringen og politiet. Deres rettsvern er svekket. Det samme er ytringsfriheten og deres sivile rettigheter til å samles. 

Les mer om Polen her.

Det sivile samfunn blir møtt med økende restriksjoner. Sivilsamfunnsorganisasjoner og menneskerettighetsforkjempere mobiliserer nå over hele Polen for å kjempe mot begrensningene og det svekkede rettsvernet. De krever at menneskerettighetene fortsatt må gjelde for sivilsamfunnet. 

Pressefriheten er også forverret etter at den statseide oljegiganten PKN Orlen kjøpte opp det store polske mediekonsernet Polska Press og sa opp alle ansatte. Oppkjøpet er nå under granskning for brudd på allmennkringkastingsloven. 

NGO-brevet til EUs medlemsstater om Polen. 

Kontakt oss

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"