Plass i FNs menneskerettighetsråd forplikter

Norges medlemsskap i FNs menneskerettighetsråd innebærer en viktig forpliktelse og vil gi økt betydning internasjonalt for Norges menneskerettighetspolitikk, hvis mandatet blir forvaltet på en klok måte, sier generalsekretær Bjørn Engesland i en kommentar til innvelgelsen. Norsk NGO-forum for menneskerettigheter sendte i går sine anbefalinger til utenriksminister Jonas Gahr Støre om saker som bør få særlig oppmerksomhet i kommende sesjoner i Menneskerettighetstrådet, i Generalforsamlingen til høsten og i bilaterale forhold.

Særlig fokuserer forumet på spørsmål knyttet til ytringsfrihet, omskolering og menneskerettighetsforsvarere i Kina, diskriminering og forfølgelse av religiøse minoriteter i India, rettsoppgjør etter brudd på internasjonal straffrett i Gaza, Georgia og Russland og situasjonen for demokrati, rettsvesen og media i Georgia og Russland. – Norges mulighet til å utøve innflytelse i FNs Menneskerettighetsråd vil blant annet avhenge av om det er tydelig at Norge selv fører en aktiv politikk for gjennomføringen av menneskerettighetene og støtter opp om internasjonale menneskerettighetsregimer ved å iverksette internasjonale menneskerettighetsavtaler. Norge bør derfor tiltrede flere internasjonale menneskerettighetsinstrumenter, og så snart som mulig ratifisere Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, Konvensjonen mot ufrivillige forsvinninger, og ratifisere tilleggsprotokollen til FNs Torturkonvensjon, sier Engesland.

Les brevet fra NGO-forum for menneskerettigheter til utenriksminister Jonas Gahr Støre
Les anbefalingene fra NGO-forum for menneskerettigheter