– Opprett undersøkelseskommisjon for Nagorno-Karabakh

Den norske Helsingforskomité foreslår at Norge tar initiativ til å opprette en internasjonal undersøkelseskommisjon for konflikten i Nagorno-Karabakh.

(Read the English version here)

Det pågår nå omfattende krigshandlinger i og omkring enklaven Nagorno-Karabakh i Aserbajdsjan. Den væpnete konflikten mellom Armenia og Aserbajdsjan har potensial til å utvikle seg til en regional krig; Tyrkia involverer seg. Hvor mange som er døde og hvor mange av disse som er sivile er uklart, men det hersker ingen tvil om at sivile mål er truffet og at krigsforbrytelser kan ha skjedd.

– Etter vår mening er straffefrihet en av de sentrale årsakene til at konfliktene i denne regionen ikke tar slutt. Her skiller Kaukasus seg fra Balkan. Når forbrytelser ikke blir straffet, men i stedet ofte belønnet med politiske og finansielle gevinster, er terskelen for å gå til krig lav. En varig fred må bygges på rettsoppgjør, skriver konstituert generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal i et brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Her kan du lese spørsmål og svar om hva som skjer i konflikten om Nagorno-Karabakh.

Den norske Helsingforskomité ber om at Norge tar initiativ til opprettelsen av en internasjonal kommisjon, gjerne under OSSE eller Europarådet, som kan samle informasjon om mulige internasjonale forbrytelser. EU etablerte en slik kommisjon etter krigen mellom Georgia og Russland i 2008.2 Den fikk betydning da Den internasjonale straffedomstolen (ICC) åpnet etterforskning av krigen i 2016. 

Les hele brevet vi har sendt til utenriksministeren herEn engelsk versjon av brevet vil bli delt med utenriksministre i nordiske land og noen andre toneangivende europeiske land.

 

Kontakt oss

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"