"We need a common set of rules to avoid conflicts. Human rights should be just that" – Ragnhild Astrup Tschudi, styreleder

Helsingforskomiteen består av årsmøtet, rådet, styret og sekreteriatet. Årsmøtet er komiteens øverste organ og består av medlemmer av rådet og styret. Styret møtes hver sjette uke for å legge opp komiteens strategi, foreta prinsipielle beslutninger og ha ansvar for økonomiske disposisjoner. Generalsekretæren leder sekretariatet som står for komiteens daglige drift og er ansvarlig for at styrevedtak følges opp.

 

Styret

Leder: Ragnhild Astrup Tschudi
Menneskerettighetsforsvarer med særlig fokus på Russland og Øst-Europa

Nestleder: Julie Wilhelmsen
Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) med spesialområdene Russland, Tsjetsjenia og Kaukasus

Inger Skjelsbæk
Seniorforsker og assisterende direktør ved The Peace Research Institute Oslo (PRIO)

Jørgen W. Frydnes
Daglig leder Utøya

Ingvild Endestad
Partner Analyse & Tall

Hansine Korslien
Kommunikasjonssjef ved The Tinius Trust og Blommenholm Industrier

Iver Ørstavik
Ansvarlig for oppfølging av siste års prismottakere, Raftostiftelsen

Liv Hernæs Kvanvig
Representant for de ansatte

 

Rådet

President: Eirik Moen

Visepresident: Jette F. Christensen

Anne Marit Bjørnflaten (2022-25)

Hauk Lund (2021-24)

Marit Arnstad (2020-23)

Geir Jørgen Bekkevold (2020-23)

Helge Blakkisrud (2020-23)

Bernt Bull (2020-23)

Nils Butenschøn (2020-23)

Kristin Clemet (2022-25)

Juni Dahr (2021-24)

Frode Elgesem (2022-25)

Geir Flikke (2021-24)

Dankert Freilem (2021-24)

Bjørn Cato Funnemark (2020-23)

Steinar Gil (2020-23)

Jakub M. Godzimirski (2021-24)

Trine Skei Grande (2020-23)

Bernt Hagtvet (2020-23)

Hans Morten Haugen (2021-24)

Åsne Julsrud (2022-25)

Idar Kreutzer (2022-25)

Gry Larsen (2020-23)

Ragnhild Lied (2022-25)

Arne Liljedahl Lynngård (2022-25)

Elisabeth Løland (2022-25)

Mette Newth (2022-25)

Viktor Roddvik (2021-24)

Jan Tore Sanner (2021-24)

Per Saxegaard (2020-23)

Anne Julie Semb (2021-24)

Anne Sender (2022-25)

Marianne B. Skou (2021-24)

Guro Slettemark (2020-23)

Lars Petter Soltvedt (2022-25)

Atle Sommerfeldt (2021-24)

Michael Tetzschner (2021-24)

Magne Ove Warsinski-Varsi (2020-23)

Åshild Vige (2022-25)

Kåre Vollan (2022-25)

Stein-Ivar Aarsæther (2021-24)

Abid Raja (2021-24)

Brynjulf Risnes (2021-24)

Åsmund Aukrust (2022-25)

Kari E. Kaski (2020-23)

Bjørn-Kristian Svendsrud (2020-23)

Jostein Kobbeltvedt (2020-23)

Lan Marie Berg (2020-23)

Bjørn Engesland (2022-25)

Jon Wessel-Aas (2022-25)

Relatert

Tema

Vårt arbeid med menneskerettigheter

Read article "Å holde liv i glørne"