– Norge må øke støtten til de som varsler om korrupsjon

– De som varsler om korrupsjon blir angrepet og til og med drept, mens de som står bak den økonomiske kriminaliteten fortsetter sin internasjonale forretningsvirksomhet. Dette må Norge bidra til å stoppe.

Noen av deltakerne på høringen

  • Bill Browder, Lederen for kampanjen for rettferdighet for Sergei Magnitskij
  • Valery Borsjev, Formann for Moskvas fengselsovervåkingskommisjon og medlem av Moskva Helsingforskomité
  • Hugh Williamson, Direktør for Europa og Sentral-Asia division i Human Rights Watch
  • Ilya Zaslavskiy, Forsker, Free Russia Foundation og tilknyttet Chatham House
  • Olesya Shmagun, Undersøkende journalist, Novaya Gazeta ogOrganized Crime and Corruption Reporting Project(OCCRP)
  • Pavel Chikov, Leder, Agora menneskerettighetsgruppe i Russland, mottaker av Raftoprisen
  • Sacha Kouleva, Leder av Øst-Europea og Sentral-Asia desken i Den internasjonale føderasjonen for menneskerettigheter (FIDH)
  • Elena Servettaz, Internasjonal redaktør iOpen Russia
  • Petter Wille, direktør, Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Det mener Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité. Magnitsky-høringen den 22. november utfordrer norske og europeiske politikere til å øke støtten til aktivister som kjemper for menneskerettigheter og for å avsløre korrupte tjenestemenn i autoritære stater.

– Penger fra korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet flommer inn i vestlige land og såkalte skatteparadiser, slik Panama- og Paradis-dokumentene avslører. Vår passivitet hjelper de kriminelle, sier Engesland.

Unik høring

Den norske Helsingforskomité arrangerer en unik, internasjonal høring på Nobel fredssenter i Oslo. Ledende aktivister og journalister fra Europa vil diskutere noen av hovedutfordringene for menneskerettighets- og anti-korrupsjonsaktivisme.

– Aktivister i autoritære stater er ofre for grove brudd på menneskerettighetene. Korrupte tjenestemenn som frykter å bli avslørt sørger for at varslerne blir arrestert, torturert, forsvinner eller til og med blir drept uten at de blir stilt til ansvar, sier Engesland.

– Norge må øke støtten til de som varsler om korrupsjon, mener Bjørn Engesland, generalsekretær i Helsingforskomiteen.  

Løsninger

USA, Canada, Storbritannia og Estland har innført lovgivning som sanksjonerer tjenestemenn og andre som angriper menneskerettighetsforkjempere og varslere eller som begår korrupsjon i stor skala.

Sanksjonene omfatter forbud mot innreise og å fryse bankkonto og andre eiendeler til personer som er ansvarlige for slike forbrytelser og som ikke er blitt straffet. Litauen er sannsynligvis neste stat som innfører slik lovgivning. Helsingforskomiteen oppfordrer Norge og andre europeiske stater til å følge opp med lignende tiltak.

– Norge må ha en praktisk tilnærming til å løse disse problemene og bidra til å ansvarliggjøre de som begår omfattende kriminalitet uansett hvor de befinner seg, sier Engesland.

På høringen vil argumenter for å etablere globale Magnitsky-sanksjoner bli diskutert av eksperter og journalister med inngående kunnskap om korrupsjon, kriminelle nettverk og de menneskerettighetsovergrepene de begår.

For mer informasjon og intervjuer, kontakt kommunikasjonssjef Øystein Solvag, epost: [email protected]; mobil: +47 46660428