Norge må kreve løslatelse av Jurij Dmitrijev og andre politiske fanger i Russland

Den norske Helsingforskomités årsmøte 1. november kom med følgende utfordring til den norske regjeringen.

Årsmøtet i Den norske Helsingforskomité ber den norske regjeringen ved utenriksminister Anniken Huitfeldt om å:

  • ta opp Jurij Dmitrijevs sak med russiske myndigheter og kreve hans løslatelse
  • løfte Dmitrijevs sak i internasjonale organer som OSSE, Europarådet og FN
  • kreve løslatelse av alle politiske fanger i Russland

Den 29. oktober 2021, minnedagen for ofre for sovjetisk terror, tildelte Den norske Helsingforskomité Andrej Sakharov Frihetspris til Jurij Dmitrijev, russisk historiker og tidligere leder av menneskerettighetsorganisasjonen Memorial i Karelen. I løpet av 30 år har Jurij Dmitrijev avdekket massegraver og gravd frem og identifisert tusenvis av ofre for Stalins terrorregime. Dette har gjort det mulig å gjenopprette verdigheten til uskyldige ofre og skape visshet om hva som skjedde for etterkommere og slektninger. Nå er Dmitrijev en av Russlands mange politiske fanger, dømt til 13 års fengsel etter fabrikkerte anklager.

Det er over 421 politiske fanger i Russland i 2021. Det er 108 flere enn i 2020 – og dobbelt så mange som antallet politiske fanger på slutten av Sovjetunionens dager, som da omfattet alle tidligere sovjetstater. Listen over politiske fanger vokser.

«Utenlandske agenter»
Et økende antall politiske fanger er definert som “utenlandske agenter” av myndighetene. Vi ser med sterk bekymring på at kontakt med utlandet i økende grad ses på som undergravende virksomhet.

Den første versjonen av Loven om Utenlandske  Agenter fra 2012 var rettet mot organisasjoner som «mottar finansiell støtte fra utlandet» og «driver politisk aktivitet». I dag finnes det minst fire lover som definerer hvem som skal være på listen over utenlandske agenter, ikke bare organisasjoner og media, men også journalister og enkeltpersoner. Listene gir et tydelig signal til propagandakanaler, påtalemyndigheter og paramilitære grupper om at de listeførte kan angripes som «interne fiender», forfølges og fengsles.

Hurdalsplattformen er tydelig på at regjeringen vil arbeide mot innskrenking av folkestyret og menneskerettighetene. Helsingforskomiteen vil understreke viktigheten av å fortsette å styrke norsk støtte til russiske sivilsamfunnsaktører som er i en svært krevende situasjon. Det er viktig med norsk oppfølging av EUs sanksjoner mot russiske tjenestemenn for grove brudd på menneskerettighetene.

Norge må stå for en prinsipiell holdning overfor det russiske regimet og styrke støtten til de demokratiske kreftene i landet. De trenger vår solidaritet.

Kontakt oss

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"

Employee

Geir Hønneland

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 99796020Twitter: @GeirHonneland
Read article "Geir Hønneland"