Norge må kreve løslatelse av Jurij Dmitrijev og andre politiske fanger i Russland

Den norske Helsingforskomités årsmøte 1. november kom med følgende utfordring til den norske regjeringen angående Jurij Dmitrijev og politiske fanger i Russland.

Årsmøtet i Den norske Helsingforskomité ber den norske regjeringen ved utenriksminister Anniken Huitfeldt om å:

  • ta opp Jurij Dmitrijevs sak med russiske myndigheter og kreve hans løslatelse
  • løfte Dmitrijevs sak i internasjonale organer som OSSE, Europarådet og FN
  • kreve løslatelse av alle politiske fanger i Russland

Den 29. oktober 2021, minnedagen for ofre for sovjetisk terror, tildelte Den norske Helsingforskomité Andrej Sakharov Frihetspris til Jurij Dmitrijev, russisk historiker og tidligere leder av menneskerettighetsorganisasjonen Memorial i Karelen. I løpet av 30 år har Dmitrijev avdekket massegraver og gravd frem og identifisert tusenvis av ofre for Stalins terrorregime. Dette gjør mulig å gjenopprette verdigheten til uskyldige ofre og skape visshet om hva som skjedde for etterkommere og slektninger. Nå er Jurij Dmitrijev en av Russlands mange politiske fanger, dømt til 13 års fengsel etter fabrikkerte anklager.

Det er over 421 politiske fanger i Russland i 2021. Det er 108 flere enn i 2020. Dette tilsvarer dobbelt så mange som antallet politiske fanger på slutten av Sovjetunionens dager, som da omfattet alle tidligere sovjetstater. Listen over politiske fanger vokser.

Jurij Dmitrijev og «Utenlandske agenter»

Et økende antall politiske fanger er definert som “utenlandske agenter” av myndighetene. Vi ser med sterk bekymring på at kontakt med utlandet i økende grad ses på som undergravende virksomhet. Den første versjonen av Loven om Utenlandske Agenter fra 2012 var rettet mot organisasjoner som «mottar finansiell støtte fra utlandet» og «driver politisk aktivitet». I 2016 ble Memorial, som Jurij Dmitriev er tilknyttet, stemplet som dette. I dag finnes det minst fire lover som definerer hvem som skal være på listen over utenlandske agenter, ikke bare organisasjoner og media, men også journalister og enkeltpersoner. Listene gir et tydelig signal til propagandakanaler, påtalemyndigheter og paramilitære grupper om at de listeførte kan angripes som «interne fiender», forfølges og fengsles.

Denne loven har som nevnt gått utover Jurij Dmitrijev som ledet Karelian Memorial før hans fengsling. Nå har russisk høyesterett og russiske myndigheter besluttet å stenge det Internasjonale Memorial og Memorials menneskerettighetssenter. Les mer om dette her. 

Hurdalsplattformen er tydelig på at regjeringen vil arbeide mot innskrenking av folkestyret og menneskerettighetene. Helsingforskomiteen vil understreke viktigheten av å fortsette å styrke norsk støtte til russiske sivilsamfunnsaktører som er i en svært krevende situasjon. Det er viktig med norsk oppfølging av EUs sanksjoner mot russiske tjenestemenn for grove brudd på menneskerettighetene.

Norge må stå for en prinsipiell holdning overfor det russiske regimet og styrke støtten til de demokratiske kreftene i landet. De trenger vår solidaritet.

Kontakt oss

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"