Montenegro

Muslimer, ortodokse og katolske kristne bor sammen i det lille landet Montenegro – som faktisk ikke er større enn Telemark.

Montenegro

 • Styreform: Republikk
 • Hovedstad: Podgorica
 • Innbyggere: 600 000
 • Religion: Kristendom, islam
 • Språk: Montenegrinsk, serbisk, bosnisk, albansk, kroatisk
 • Beliggenhet: Vest-Balkan, Europa
 • Demokrati-indeks: Delvis fritt, 67/100

Storslått og variert natur får likevel plass på de 14 000 kvadratkilometerne: fra Adriaterhavskysten i vest, til fjellkjedene (hvor flere av fjellene strekker seg over 2000 meter) til den 82 km lange Tarakløften som er 1300 meter på sitt dypeste.

Montenegro i dag

Montenegro ledes av det tidligere kommunistiske partiet og Milo Djukanović sitter fortsatt med makten. Djukanović har vært landets leder, enten som president eller statsminister, siden 1992. I 2018 ble han gjenvalgt. Milo Djukanović og partiet har styrt så lenge i hovedsak fordi det ikke er et utbredt politisk miljø i landet. Det er spesielt med tanke på at Montenegro er et parlamentarisk demokrati.

Montenegro har i tillegg en svært høy utenlandsk gjeld. Gjelden utgjør så mye som 80 prosent av landets bruttonasjonalprodukt, og i kombinasjon med den høye arbeidsledigheten er Montenegros sosialsituasjon svært problematisk.

 

I 2008 leverte Montenegro inn en offisiell EU-søknad, og har siden drevet målrettet EU-tilpasning. Forhandlingene om medlemskap startet i 2012. Landets største utfordringer knyttet til medlemskap ligger på menneskerettigheter. Drap og angrep på journalister blir ikke oppklart, undersøkelser om påstått tortur og dårlig behandling oppfyller ikke internasjonale standarder og finansieringen av frivillige organisasjoner er truet. I noen tilfeller er også rettighetene til etniske minoriteter begrenset.

Helsingforskomiteen

Den norske Helsingforskomité har vært aktiv i landet siden 90-tallet, da vi bidro til etableringen av en montenegrisk Helsingforskomitè. I samarbeid med Den montenegriske Helsingforskomiteen har vi rapport om menneskerettighetssituasjonen og organisert rekogniseringsreiser. Fra 1999-2014 har vi også arrangert en rekke menneskerettighetsskoler, hvor mer enn 400 ungdommer har deltatt. Mange av dem er nå aktive i frivillige organisasjoner i landet den dag i dag.

Historie

Montenegro ble et selvstendig fyrstedømme på midten av 1100-tallet, etter å ha vært en del av kongeriket Serbia. Likevel anerkjente ikke vestlige europeiske land Montenegros selvstendighet før i 1878. Allerede i 1918 ble Montenegro en del av Jugoslavias forløper: serbernes, kroatenes og slovenernes kongerike. Under andre verdenskrig ble det erklært kongedømme i Montenegro, men uavhengigheten varte ikke lenge. I 1941 tok en italiensk guvernør over styringen, og i 1943 tok tyskerne makten. Det tyske styret varte kun fram til 1945 da Jugoslavia igjen ble gjenforent.

På starten av 90-tallet ble Jugoslavia oppløst, og Montenegro ble en partnerrepublikk i den nye Forbundsrepublikken Jugoslavia – kjent som Rest-Jugoslavia. Det var en del uroligheter på Balkanhalvøya på 90-tallet i kjølvannet av Jugoslavias oppløsning. Montenegriske politikere sto nært Serbia, og deltok i krigen på serbisk side. Montenegro ble dermed også offer for NATO-bombingen i 1999.

Dette ble starten på en vanskelig balansegang: Montenegro måtte støtte Serbia for å unngå krig, men samtidig markere stor nok avstand for å unngå vestlig intervensjon. Montenegro opplevde derfor internasjonale sanksjoner. Den montenegrinske misnøyen mot Serbia vokste og i 2003 kvittet unionen seg med Jugoslavia-navnet. Landet fikk navnet Serbia og Montenegro fram til 2006. I en folkeavstemning ønsket 55 prosent av stemmene løsrivelse, og Montenegro erklærte seg som en selvstendig stat i juni 2006.

Tidslinje

 • 600-tallet: Området var opprinnelig befolket av illyrere, men de ble fortrengt av slavere
 • 1100-tallet: Blir en del av kongeriket Serbia
 • 1300-tallet: Montenegro blir selvstendig fyrstedømme
 • 1878: Montenegros uavhengighet blir anerkjent
 • 1910: Montenegro blir proklamert som kongerike
 • 1918: Montegro blir en del av Serberners, kroatenes og slovenernes kongerike
 • 1929: Landet får navnet Jugoslavia
 • 1941: Første Jugoslavia bryter sammen, et montenegrisk kongerike blir proklamert og en italiensk guvernør tar styringen
 • 1943: Tyskerne tar makten
 • 1944: Montenegro blir befridd av de allierte
 • 1945: Jugoslavia gjenoppstår, Montenegro blir en av landets republikker
 • 1992: Jugoslavias endelige oppløsning, Montenegro går inn i Forbundsrepublikken Jugoslavia (Rest-Jugoslavia)
 • 1998: Milo Djukanović blir president og går inn for full montenegrisk løsrivelse
 • 2003: Republikken skifter navn til Serbia og Montenegro
 • 2006: Montenegro blir selvstendig – og medlem av FN
 • 2017: Montenegro blir NATO-medlem