«Konverteringsterapi»: Norge må gå foran

I en høringsuttalelse til Kulturdepartementet, ber Helsingforskomiteen om at Norge innfører et generelt og totalt forbud mot såkalt konverteringsterapi.

– Vi er glade for at påtroppende kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har gitt klart uttrykk for at det ikke skal være tillat å utføre konverteringsterapi i Norge, sier Mina Skouen, Seniorrådgiver for likestilling og ikke-diskriminering i Den norske Helsingforskomité.

 

Bilde av Mina Skouen forfra, forfatter av teksten om konverteringsterapi.
Mina Skouen, Seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité mener at konverteringsterapi må reguleres strengere enn i forslaget fra avtroppende regjering.

15. oktober gikk høringsfristen for avtroppende regjerings forslag om regulering av konverteringsterapi ut. Forslaget legger til grunn et totalforbud for å utføre behandlingslignende handlinger som har som formål å få en annen til å endre eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet overfor barn opp til 16 år.

– Det er en god start men ikke godt nok, og vi forventer at påtroppende regjering sørger for en sterkere juridisk rammeverk, sier Skouen.

– Vi må sikre at norsk lov beskytter enkeltpersoner mot en praksis som fører til psykisk uhelse og stigma, uavhengig av alder.

Se serien Morten Hegseth har laget om konverteringsterapi og konsekvensene som følger her.

Ikke «terapi»

At man snakker om «konverteringsterapi» kan gi et falsk skjær av at dette er en helende eller lindrende praksis. FNs høykommissær for menneskerettigheter gikk i 2015 så langt som å si at praksisen er uetisk, uvitenskapelig og ineffektivt, og at det i noen tilfeller må anses som tortur.

– I vårt arbeid med lhbti+-personer, aktivister og organisasjoner internasjonalt er vi blitt godt kjent med hvordan konverteringsterapi foregår og hvordan det påvirker menneskers psykiske og fysiske helse, sier Skouen.

– Vi ser en praksis som bryter ned enkeltindivider og deres identitet. Homofobi og transfobi er i sterk vekst i Europa, også blant statsledere. Det er viktig at den endelige loven som vedtas i Norge sikrer at enkeltmennesker beskyttes mot konverteringsterapi i Norge og i utlandet, og at Norge kan være et foregangsland internasjonalt.

Hele høringsuttalelsen kan leses her.

Kontakt:

Employee

Mina Wikshåland Skouen

Seniorrådgiver likestilling og ikke-diskrimineringE-post: [email protected]Telefon: +47 90 82 50 76
Read article "Mina Wikshåland Skouen"

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"