Kjemper for religions- og trosfrihet

25 parlamentarikere vil bekjempe den økende trusselen mot religion- og trosfrihet i Sørøst-Asia.

– Vi må jobbe sammen mot økende voldelig ekstremisme i regionen, sier Eva Sundari, parlamentariker fra Indonesia, til gruppen med parlamentarikere fra en elvebåt i Bangkok.

Rundt 30 parlamentarikere og representanter fra sivilsamfunnene i ASEAN-landene har vært samlet i Bangkok, Thailand, for å diskutere hvordan de kan kjempe for religions- og trosfrihet i hjemlandet og i regionen. ASEAN er en sammenslutning av landene i Sørøst-Asia.

Økt trussel

– Målet med å samle parlamentarikere er å utfordre den økende trusselen mot religions- og trosfrihet på tvers av Sørøst-Asia. Det gjør vi ved å øke deltakernes kompetanse og nettverk, forklarer Ed Brown, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen og koordinator for International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief (IPPFoRB)

Representantene har deltatt på en to-dagers workshop, 7.-8. oktober, i Bangkok, i regi av IPPFoRB og ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR).

Blant temaene var utfordringene knyttet til identitetspolitikk, relasjonen mellom likestilling og religionsfrihet, samt voldelig ekstremisme i regionen.

Viktig rolle

– Parlamentarikerne spiller en betydelig rolle i hjemlandene og i regionen for å møte og svare på disse utfordringene. Videre vil møtet med representanter fra sivilsamfunnet kunne bygge viktige relasjoner for å stå sammen mot truslene, sier Brown.

Ed Brown, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen og koordinator for International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief (IPPFoRB)

Under konferansen fikk  deltakerne også få mulighet til å signere brev som omhandlet bekymringer knyttet til religions- og trosfrihet i Myanmar, India, Malaysia og Indonesia. Brevene peker på nylige utviklinger, som blant annet situasjonen for religiøse og etniske minoriteter i Myanmar, og vil bli sendt til de respektive myndighetene.

Parlamentarikerne som møttes i Bangkok er en del av det større IPPFoRB-nettverket, først etablert i Oslo i 2014, med over 100 parlamentarikere fra mer enn 45 land.