– ICC må etterforske forbrytelser mot menneskeheten i Belarus

Den norske Helsingforskomité (NHC) og partnere ber påtalemyndigheten ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) om å etterforske forbrytelser mot menneskeheten i Belarus. I sammenheng med den pågående politiske undertrykkelsen er minst seks sivile drept, over 33.000 er arrestert, hundrevis har blitt torturert i politiets og sikkerhetstjenestens fengsler og anslagsvis 14.000 har blitt drevet ut av landet.

– Vi mener at Aleksandr Lukasjenko-regimets overgrep utgjør et utbredt og systematisk angrep på sivilbefolkningen og derfor utgjør forbrytelser mot menneskeheten, sier Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær. – Siden mai 2020 har regimet gjennomført en voldskampanje mot sivilbefolkningen i et forsøk på å beholde makten for enhver pris.

Sammen med International Partnership for Human Rights, Global Diligence LLP og Truth Hounds sendte NHC 19. mai 2021 en kommunikasjon i henhold til artikkel 15 (2) i Romavedtektene til ICC. Kommunikasjonen vedrører deportering og forfølgelse begått av sentrale medlemmer av regimet til president Lukasjenko.

– Vi er klar over at Belarus ikke er medlem av ICC. Fokuset i kommunikasjonen er derfor på tvangsflytting av tusenvis av sivile fra Belarus til Litauen, Polen, Latvia og Ukraina, sier Berit Lindeman, fagsjef i Den norske Helsingforskomité. – Som sådan skjedde i det minste en del av de påståtte forbrytelsene på territorium som ICC kan utøve jurisdiksjon over.

Som i de fleste post-sovjetiske land er det ingen som blir straffet i Belarus for menneskerettighetsforbrytelser som finner sted i sammenheng med undertrykkelse og konflikt. Ofrene for regimets grusomheter har ingen støtte fra rettssystemet, som er styrt av regimet. Belarus er ikke medlem av Europarådet, og ingen annen internasjonal domstol har jurisdiksjon over territoriet. For øyeblikket representerer ICC-etterforskning ofrenes eneste sjanse til å holde regimet ansvarlig for overgrepene.

– Det eksisterer omfattende samarbeid for å dokumentere internasjonale forbrytelser og menneskerettighetsbrudd som har blitt begått av myndighetene i sammenheng med den pågående forfølgelsen av demokratibevegelsen i Belarus, sier Ekeløve-Slydal.  – Det logiske neste trinnet er å sikre rettferdighet for de som er ofre for disse forbrytelsene. Vi ber Norge og andre europeiske stater om å støtte ICC-etterforskning.

Organisasjonene ber ICCs aktor om å gjennomføre en forundersøkelse av de påståtte forbrytelsene, med sikte på å søke autorisasjon til å åpne en full etterforskning.

Kontakt oss

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"