Aleksandra Sidorenko

E-post: [email protected]Telefon: +47 402 941 88

Aleksandra Sidorenko koordinerer arbeid med dokumentasjon av overgrep i væpnede konflikter. 

Siden 2012 har hun samlet inn og systematisert dokumentasjon om brudd på menneskerettigheter.  

Aleksandra har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo og har juridisk utdannelse fra Amerikansk Universitetet i Sentral Asia tidligere. Hun har en LLM i “Folkerett” og en LLM i “Informasjons- og kommunikasjonsteknologi rett ”. Internasjonal strafferett er hennes spesialisering.  

«Det er viktig å få fram fakta om krenkelser begått i krig som en motvekt mot informasjonskrig og falske nyheter.» 

Hun jobber med å få fram pålitelig informasjon om overgrep for å fremme rettferdighet. I tillegg koordinerer hun arbeidet med en database som systematiserer rettspraksis fra internasjonale domstoler “Core International Crimes Database”. 

Tidligere jobbet Aleksandra ved Norsk senter for menneskerettigheter og i et advokatfirma. Hun er en av lederne av ikke-kommersiell organisasjon «Initiatiative for International Criminal Law and Human Rights» (Polen) og rådgiver i “Case Matrix Network” (Belgia). Aleksandra snakker norsk, engelsk og russisk.   

Last ned høyoppløselig bilde