Asylpolitikk

Det er vår jobb å forsvare folks grunnleggende menneskerettighet for å søke asyl fra forfølgelse.

Vår rolle innen menneskerettighetslovgivning og praksis er å kjempe for retten til å søke asyl. Norge og mange andre land har gjort dette vanskelig. Resultatet er at asylsøkere betaler kyniske menneskehandlere for å kunne komme inn i landet og søke om beskyttelse. 

Alle har rett til å flykte til et annet land og bli beskyttet der hvis de blir forfulgt eller står i fare for å bli forfulgt.


Verdenserklæringen om menneskerettigheter, Artikkel 14.

Flyktningkrisen i 2015

Mer enn 31.000 asylsøkere kom til Norge under flyktningkrisen i 2015. Enda flere dro til Sverige og Tyskland. Dette førte til innføringen av restriksjoner som gjorde det vanskeligere for asylsøkere å be om beskyttelse.  

Ungarn og noen andre sentral- og østeuropeiske land satte inn tiltak som mål å stanse strømmen av asylsøkere. De nektet også å delta i EUs ordning for fordeling av asylsøkere.  

5.500 asylsøkere krysset grensen fra Russland til Norge over Storskog i 2015. Norge svarte med nye lover og forskrifter som begrenser adgangen til å søke asyl for personer som reiste til Norge gjennom Russland og andre såkalte sikre land. 

Dette gjør vi for å forsvare folks rett til å søke asyl:

  • Vi hevder at Russland ikke har et tilstrekkelig godt utviklet, rettferdig og effektivt asylsystem som skal kategoriseres som et trygt tredjeland.
  • Vi dokumenterer saker der personer har blitt torturert og drept etter at de ersendt ut av Norge. Våre rapporter fører til at FNs Menneskerettighetsutvalg kritiserer norsk praksis. 
  • Vi gir viktig informasjon iasylsaker for norske domstoler ankesaker for tsjetsjenere, usbekere og andre. I flere vellykkede tilfeller har vi vært ekspertvitner i ankesaker. 
  • Vi kan også foreslå saker som skal inkluderes i norsk kvote for flytting av flyktninger. Vi kan presentere flyktningesaker fra regioner der FNs høykommissariat for flyktninger ikke er i stand til å operere. 

Les mer om vårt arbeid

Tema

Fredsundervisning

Vi utdanner tenåringer til å bli neste generasjon av menneskerettighetsforsvarere.

Read article "Fredsundervisning"

Tema

Brudd på menneskerettighetene: Dokumentere for å ansvarliggjøre

Vi dokumenterer brudd på menneskerettighetene slik at de skyldige kan bli straffet.

Read article "Brudd på menneskerettighetene: Dokumentere for å ansvarliggjøre"