Et kraftig spark til Poroshenko

– Resultatet viser at den ukrainske befolkningen har tillit til valgprosessen men ikke til politikerne, sier Olga Shamshur Flydal, som har observert presidentvalget fra Kiev.

Foreløpige resultater fra søndagens presidentvalg i Ukraina viser en soleklar ledelse til komikeren Volodymyr Zelenskij med en oppslutning på 30,38 prosent, etter at 70 prosent av stemmene var talt opp mandag formiddag. Sittende president Petro Poroshenko har så langt en oppslutning på 16,38 prosent.

– Dette er et kraftig spark til Poroshenko, som vitner om at han ikke har klart å opprettholde tilliten hos folket i løpet av de fem årene han var sittet ved makten, sier Shamshur Flydal, seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité, som har observert valget fra hovedstaden Kiev.

Rett før presidentvalget meldte Gallup om at den ukrainske befolkningen hadde verdens laveste tillit til politikere, kun ni prosent oppgav at de hadde tillitt til nasjonale myndigheter. Nettopp derfor var søndagens valg viktig for mange ukrainere og 64 prosent avla sin stemme.

– Tross rekordlav tillit til regjeringen ser man at ukrainerne har tro på valg som virkemiddel for å skape endring. Revolusjonen i 2014 førte til en forventning og tro på at man kan påvirke den politiske utviklingen, sier Shamshur Flydal.

Skitten valgkamp

Valgkampanjen har vært preget av at kandidatene har forsøkt å sverte hverandre, og av gjensidige anklager om omfattende kjøp av stemmer og skittent spill. Det har vært flere store avsløringer om korrupsjon, mangel på åpenhet rundt donasjoner og bruk av statlige midler til å drive valgkamp i forkant av valget.

Det har også vært kritikk av hvordan valgstillheten ble overholdt. Blant annet viste en av de største ukrainske TV-kanalene repriser av et satire-program Zelenskij tidligere ledet, dagen før valget når det ikke skal drives valgkamp.

– Den store internasjonale deltakelsen og observasjonen av valget har vært viktig for å avdekke eventuelle brudd på valglovgivningen og bidra til legitimitet rundt valgprosessen, sier Shamshur Flydal.

Rapporter om brudd på valgloven

Blant lokale observatører er det bred enighet om at selve valgdagen ble gjennomført uten store uregelmessigheter, men at man fremdeles har en vei å gå. Sentrale organisasjoner som The Civil Network OPORA og The Committee of Voters in Ukraine rapporterte om administrative utfordringer knyttet til valglistene, samt tilfeller av avlegging av stemmer uten riktig type ID.

De melder også om at fotografering av ferdig utfylte stemmesedler fant sted i rundt fjorten prosent av valglokalene og dette fremstår som ett av de mest alvorlige bruddene på valgdagen.

– Fotografering av stemmesedler kan brukes som bevis på at man har stemt på en kandidat for å få betaling for det. I lys av at det før valgdagen har vært mistanker om kjøp av stemmer er disse tilfellene brudd som er så alvorlige at de skal anmeldes, etterforskes og kan få rettslige konsekvenser, sier Shamshur Flydal.

Valglovene fungerer

Helsingforskomiteen besøkte flere valglokaler i Kiev, og stemningen var rolig og prosessen fremsto som oversiktlig og godt organisert. I lokalene Helsingforskomiteen observerte, fant vi eksempler på at velgere hadde blitt avvist grunnet mangel på rett ID, og at internt fordrevne kunne stemme etter vellykket omregistrering. Flere av de vi snakket med uttrykte frustrasjon over at prosessen rundt omregistrering var dårlig kommunisert og ressurskrevende.

– Det virker som om det er bred enighet både blant valgobservatører og velgere om at valgdagen ble avviklet i henhold til valgloven, som dermed har bestått en viktig test. Nå gjenstår det å se hvordan valgkampen frem mot andre valgomgang vil forløpe, sier Shamshur Flydal.

De endelige resultatene forventes i løpet av noen dager, men en foreløpig telling indikerer at det blir en andre valgomgang 21. april mellom Zelenskij og Poroshenko.

Kontakt

Employee

Olya Shamshur Flydal

SeniorrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 97 73 53 43
Read article "Olya Shamshur Flydal"