Forventer dramatisk opptrapping av undertrykkelse av polske dommere

Helsingforskomiteen og andre menneskerettighetsorganisasjoner er svært bekymret for økning av angrep på rettsvesenets uavhengighet i Polen.

Tirsdag 9. juni kl. 9.00 må den polske dommeren Igor Tuleya imøte i disiplinærkammeret i Polens høyesterett for en høring om å oppheve hans immunitet mot straffeforfølgelse. Grunnlaget for høringen er hans dommeravgjørelse om å gi adgang til presse når retten skal avgjøre en gjenopptakelse av etterforskning av en muligens uregelmessig avstemmingsprosess som ble utført av det polske parlamentet.

Mandag overrakte Den norske Helsingforskomité og fem andre menneskerettighetsorganisasjoner et brev til den polske ambassadøren til Norge hvor vi er bekymret over de økte angrepene mot rettsvesenets uavhengighet i Polen.

«We bring this protest before you, and the European Commission, Your Excellency, because Judge Igor Tuleya may be the first judge to lose his immunity and, consequently, his freedom.  It will depend on your Government to secure that Judge Igor Tuleya and other judges do not suffer fear of persecution for defending the independence of the judiciary», står det i brevet signed av Rafto, De nnroske Helsingforskomité, ICJ Norway, Amnesty, Den norske Dommerforening og Human Rights House Foundation. Videre står det:

«We expect the Government and the Supreme Court of the Republic of Poland to abide by European Law and the rulings of the Court of Justice of the European Union, and immediately halt all disciplinary activity under the auspices of the so-called Disciplinary Chamber of the Supreme court».

Les hele brevet her

Mandag er det også satt opp to digitale demonstrasjoner til støtte for dommer Igor Tuleya og andre uavhengige dommere. 

«Europe for Poland»ble organisert av Iustitia, European Association of Judges EAJ, MEDEL, Norwegian Helsinki Committee, Amnesty International Norway, Rafto Foundation for Human Rights og du kan se opptaket her