Shrinking space in Europe – crackdown on human rights defenders

I 2018 er det 20 år siden FNs erklæring om menneskerettighetsforkjempere ble vedtatt. Norge var en sterk pådriver.

I flere europeiske land går utviklingen i feil retning når det gjelder menneskerettigheter. Det blir stadig vanskeligere for de som arbeider for å styrke dem. Vi møter tre som kjenner dette på kroppen; fra Tyrkia, Ungarn og Russland. De står midt i kampen.

Vi spør: Hva har erklæringen betydd? Hvordan kan den anvendes i dag? Hvilken rolle spiller Norge og hvordan kan sentrale og lokale myndigheter gjøre mer for å støtte aktivistene?

Møteleder: Ingvild Lyberg, assisterende generalsekretær i Amnesty International Norge

Medvirkende:

  • Õzlem Dalkiran, en av av grunnleggerne av Amnesty Tyrkia; blant de tiltalte i «Istanbul 10-saken»
  • Júlia Iván, leder av Amnesty Ungarn
  • Pavel Tsjikov, Raftoprisvinner, leder av den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Agora
  • Erling Hoem, Underdirektør i Utenriksdepartementet

Arrangementet vil foregå på engelsk. 

Du finner arrangementet i kalenderen til Arendalsuka her: https://www.arendalsuka.no/event/user-view/8433