Hvordan skal vi bekjempe korrupsjon og menneskerettighetsbrudd?

EU og Norge er blant flere land som for tiden utreder «Magnitskij-sanksjoner» – målrettede sanksjoner som nekter innreise og fryser eiendeler til tjenestemenn som begår storskala korrupsjon eller grove menneskerettighetsbrudd.

Tirsdag 28. mai 1730 på Vega Scene, Tankesmien Agenda, Den norske Helsingforskomité og Oslo Freedom Forum inviterer deg til å møte sentrale internasjonale aktører i arbeidet mot korrupsjon og menneskerettighetsbrudd. Blant dem er Bill Browder, som har vitnet i USAs Kongress flere ganger, og bidratt til å få igjennom Magnitskij-lovene i USA, Canada og Storbritannia.

  • Bill Browder – Medstifter av Hermitage Capital Management og leder av Magnitskij-kampanjen,
  • Kyle Parker – Stabssjef i Den amerikanske kongressens kommisjon for sikkerhet og samarbeid i Europa
  • Vladimir Kara-Murza – Viseformann for Open Russia og russisk opposisjonspolitiker
  • Rebecca Vincent, britisk direktør for Reporters Without Borders

På arrangementet, som blir ledet av Gunnar M. Ekeløve-Slydal, vil vi ta opp sentrale spørsmål som: Hvordan virker disse sanksjonene? Er de anti-russiske? Gjør de forholdene mellom statene verre? Har USA og de canadiske Magnitsky-sanksjonene gjort en forskjell for menneskerettighetene? Skal Norge gå sammen med EU eller en gruppe likesinnede land for å etablere slike sanksjoner? Hvordan hindrer vi at slike sanksjoner blir politiserte?

Kontakt

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"