Fungerte domstolen for det tidligere Jugoslavia etter hensikten?

Den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia (ICTY), som ble opprettet i 1993, har avsagt sin siste dom. Fungerte den etter hensikten?

Den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia (ICTY), som ble opprettet i 1993, har avsagt sin siste dom. Fungerte den etter hensikten? Eller har rettsprosessen manglet legitimitet og politisk støtte? Og hvordan ser fremtiden ut for Bosnia? Bidrar Daytonavtalen, grunnlaget for dagens Bosnia, til en positiv utvikling, eller trenger Bosnia en ny politisk avtale for å løse utfordringene etter krigen på 1990-tallet?

I panelet: Amor Masovic, leder for Bosnian Federal Commission for Missing Persons, Hanne Sophie Greve, medlem av Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia, Haakon Blankenborg, avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet og tidligere norsk ambassadør i Serbia, og Gunnar M. Ekelove-Slydal, assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

Det serveres frokost fra kl. 07.30, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Møtet finner sted på Café Christiania, Nedre Vollgate 19, inngang i Stortingsgaten. Møtet blir også streamet på våre hjemmesider.

Meld deg på her: https://www.civita.no/arrangement/fungerte-domstolen-forbrytelser-tidligere-jugoslavia-hensikten