Å tegne er å se – Et seminar om kunst og aktivisme

Seminaret tar utgangspunkt i utstillingen ”Drawing for Freedom” som vises på Akershus Kunstsenter i perioden 17.september- 16.oktober.

Seminaret tar utgangspunkt i utstillingen ”Drawing for Freedom” som vises på Akershus Kunstsenter i perioden 17.september- 16.oktober. I denne utstillingen stiller studenter fra Kunstakademiet i Oslo (KHiO) ut arbeider knyttet til temaet politiske fanger i Aserbajdsjan.

Vi samler kunstnere, kritikere og aktivister som alle har reflektert rundt forholdet mellom kunst og politikk. Med seminaret ønsker vi å ta for oss kunstens potensial for å avdekke, synliggjøre og å engasjere. Å tegne er å se, hevder vi, og mener med dette å ”se” i et litt større perspektiv.

Vi retter innledningsvis søkelys mot menneskerettighetsaktivisters arbeid i Aserbajdsjan, men inviterer kunstnere, akademikere og aktivister til å reflektere rundt, og å gå inn i en mer generell diskusjon om kunst som syn, som en måte å sanse verden på og som forutsetning for politisk handling.

Basert på store ressurser, både menneskelige og økonomiske, forsøker aserbajdsjanske myndigheter å forme et bilde av landet basert på nye skyskrapere, Melodi Grand Prix, idrettsarrangementer og materiell fremgang. Samtidig skaper de bilder av sine motstandere som umoralske, farlige og forræderske – blant annet la de ut en sexvideo av landets mest kjente journalist, Khadija Ismayilova, i et forsøk på å sverte henne. Kan kunst bidra til å nyansere, kritisere og utfylle bildene som svirrer gjennom offentligheten? Og kan kunst bevege seg inn i politikken uten å miste sin frihet og risikere å underkaste seg interesser den ikke selv overskuer?

Seminaret vil foregå på engelsk og norsk.

Arrangører: Akershus Kunstsenter, Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Den norske Helsingforskomité.

På grunn av begrenset plass er det påmelding til seminaret. Vennligst send påmelding til: [email protected]

Program:

13.00-13.05: Velkommen ved moderator Aage Borchgrevink, forfatter og seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité (norsk/engelsk)

13.05- 13.15: Presentasjon av ”Drawing for Freedom” ved Anne Marit Austbø, intiativtaker til ”Drawing for Freedom” (engelsk)

13.15 – 13.30: Aktivisters situasjon i Aserbajdsjan i dag, ved Berit Nising Lindeman, seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité (engelsk)

PANEL:
13.30 –13.45: Presentasjon av ”Art for Democracy”, konsekvenser ved og erfaringer fra aksjonisme, ved Rasul Jafarov, menneskerettighetsaktivist, tidligere politisk fange i Aserbajdsjan, grunnlegger av Art for Democracy (engelsk)

13.45- 14.00: Susan Sontag, et liv i skjæringspunktet mellom kunst og politikk, ved forfatter og litteraturkritiker Kaja Scherven Mollerin ( norsk)

14.00- 14.15: Kort presentasjon av målsetninger for og motivasjon bak det feministiske kunstprosjektet FIRST SUPPER SYMPOSIUM. Ved Lisa Pacini og Camilla Dahl, billedkunstnere (engelsk)

14.15- 14.30 : Erfaringer fra kunstprosjektet FINAL STATUS MAP, ved Pierre Lionel Matte, billedkunstner og lærer ved Einar Granum Kunstfagskole og Nordland Kunst og Filmfagskole ( norsk).

14.30– 14.45: Kaffepause

14.45 – 15.30: Samtale med Rasul Jafarov, Kaja Scherven Mollerin, Lisa Pacini, Camilla Dahl, Pierre Lionel Matte og Jeannette Christensen (kunstner, professor og ansvarlig for Drawing for Freedom på KHIO) om kunstens potensiale til å engasjere. Moderator Aage Borchgrevink. Spørsmål fra salen. Seminaret arrangeres med økonomisk støtte fra Fritt Ord og Utenriksdepartementet.

Seminaret er gratis.