Menneskerettigheter – En innføring

Denne innføringen i internasjonale menneskerettigheter er unik i sitt slag i Norge. Den legger vekt på å forklare innholdet i menneskerettighetene ved hjelp av et stort antall eksempler, og viser hvordan de spiller en viktig rolle i debattene om mange av vår tids viktigste spørsmål.

Menneskerettigheter: en innføring

  • Av Ekeløve-Slydal, Gunnar M. (Redaktør)
  • Utgitt: 2014
  • Språk: norsk, bosnisk, kroatisk, serbisk, russisk og uzbekisk
  • Sider: 297

Bestill boken her

Første del av boken beskriver ulike typer menneskerettigheter, deres historiske bakgrunn og de mellomstatlige organisasjonene som overvåker dem. Den andre delen diskuterer aktuelle problemstillinger, og gir også en innføring i menneskerettighetsspørsmål i Norge.

Boken er full av eksempler, fra bruken av glattceller og religions- og livssynsundervisning til internasjonale saker som rettsoppgjør, kamp mot terrorisme, barnearbeid og kritikk av vestlig dobbeltmoral. Også spørsmål som bedrifters ansvar når det gjelder å respektere menneskerettighetene og forholdet mellom menneskerettighetene og tradisjonelle verdier blir viet oppmerksomhet.

Boken egner seg til all undervisning som tar for seg internasjonale spørsmål og for enhver som er opptatt av det samfunnet vi lever i – både her hjemme og internasjonalt.

Boken er skrevet av Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red).

Presseomtale

«Innsiktsfull bokutgivelse om menneskerettigheter:  Dette er den første innføring i menneskerettigheter i sitt slag utgitt i Norge. En ny generasjon menneskerettighetseksperter står som forfattere. Spennvidden i stoffet er stort, og viser ikke minst at ideen om at vi mennesker har visse fundamentale rettigheter har dype røtter i europeisk historie…»

«Grundigheten og detaljrikdommen er imponerende, og forfatterne styrer elegant unna oppramsing og steril fremstilling. Dette lykkes i første rekke fordi bruken av aktuelle eksempler er fremtredende.»

Gudbrandsdølen Dagningen

Elever i den videregående skolen her i landet kan glede seg.

Gudbrandsdølen Dagningen

«… en fyldig, dekkende og åpen framstilling med markert vilje til å vurdere motforestillinger og innvendinger. … Og ikke bare skoleelever kan ha utbytte av den grundige innføringen. Selv har jeg arbeidet med menneskerettigheter i 20 år, og jeg vet langt mer etter disse 200 sidene enn før, ikke minst takket være den fremragende og oversiktlige systematiseringen av et kaotisk materiale. Forfatternes/redaktørenes holdning er også forbilledlig kompromissløs, men åpen for innvendinger, som tas opp til seriøs diskusjon.»

Dagsavisen

Kontakt

Boken er skrevet av Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red).

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"