Andrei Sakharovs Frihetspris

Hvert år deler Helsingforskomiteen ut Andrei Sakharovs Frihetspris til fryktløse menneskerettighetsaktivister.

Tidligere prisvinnere er blant annet:

  • Evgeny Zhovtis og Kazakhstan International Bureau for Human Rights and Rule of Law
  • Svetlana Gannusjkina fra Memorial Human Rights Center
  • Aliaksandr Bialiatski fra Human Rights Center, "Viasna", i Hviterussland
  • Elisa Musajeva fra Tsjetsjenia
  • Amor Masovic fra Bosnia-Hercegovina
  • Sergei Kovaljov fra Russland
  • Den første prisen fikk Charta 77 i 1984

Andrei Sakharovs Frihetsfond ble i 1980 opprettet av Den norske Helsingforskomité (NHC), med støtte og samtykke fra Andrei Sakharov selv. Allerede i 1976 var et tett samarbeid mellom Sakharov og NHCs grunnlegger Dankert Freilem opprettet da sistnevnte smuglet et brev fra Sakharov ut fra Sovjetunionen for publisering i Vesten.  

Hjelper forfulgte mennesker

Målet med fondet er å hjelpe mennesker som på grunn av meninger, tro eller samvittighet er forfulgt eller fengslet, slik Sakharov ble det. Fondets midler skal benyttes for direkte støtte til forfulgte i eget hjemland, hovedsakelig ved tildeling av Sakharovs Frihetspris. 

– Sakharovprisen har opparbeidet seg et rykte for å være en pris gitt til mennesker som utviser særlig mot, sa Alis Bialiatski, 2006 prisvinner fra Hviterussland.

– Da jeg satt fengslet hadde Intigam Aliev på seg t-skjorte med mitt ansikt – nå er det jeg som har t-skjorte med hans ansikt, sa han i en følelsesladet tale til prisvinnerne i aserbajdsjanske fengsler under seremonien i 2014.  

Sakharovprisen har opparbeidet seg et rykte for å være en pris gitt til mennesker som utviser særlig mot


Alis Bialiatski, tidligere prisvinner

 

Helsingforskomiteen har et vidt nettverk og god forståelse for menneskerettighetssituasjonen i landene der komiteen arbeider. Prisene har dermed hovedsakelig gått til forholdsvis ukjente, men hardtarbeidende aktivister som har kunnet utrette mye med den oppmerksomheten og midlene som prisen medfører.  

Løslatt fra fengsel

– Den første støtten ble gitt til tsjekkoslovakiske Charta 77 i 1984, og de ble ikke bare løslatt fra fengsel, sier generalsekretær Bjørn Engesland.

– De formet de nye demokratiske statene som reiste seg fra ruinene av kommunistisk diktatur. Sakharovs frihetspris anerkjenner nettopp dette langsiktige, modige arbeidet for en bedre fremtid for alle.    

I 2012 medførte overrekkelsen til valgobservatørene i russiske GOLOS ekstra mye oppmerksomhet. Russiske myndigheter innførte kort etter loven om såkalte utenlandske agenter som gjør det vanskelig for russiske NGOer å få finansiell støtte fra utlandet og å jobbe innimellom omfattende administrative krav. Det er god grunn til å tro at dette ikke var tilfeldig – til tross for at GOLOS faktisk valgte å ikke ta imot pengene, bare selve prisen.