Sakharovs frihetspris 2014 tildeles politiske fanger i Aserbajdsjan

Helsingforskomiteen gir Andrej Sakharovs Frihetspris 2014 til politiske fanger i Aserbajdsjan. De utviser mot og stor innsats i å fremme verdighet, demokratiske verdier og menneskerettigheter. Aserbajdsjan er et europeisk land som utvikler seg stadig mer i retning av et diktatur. Prisen tildeles dem alle. Det er et trist faktum at det er alt for mange av dem til at vi kan nevne hver og én.

Om prisvinnerne

Myndighetene i oljerike Aserbajdsjan ved Det kaspiske hav har i en årrekke brutalt kneblet sine kritikere ved å anklage dem for fiktive forbrytelser og deretter dømme dem til lange fengselsstraffer. Lokale menneskerettighetsaktivister har, gjennom å anvende Europarådets kriterier, identifisert 98 politiske fanger i landet. Blant disse fangene finner vi noen av de mest kunnskapsrike, erfarne og synlige menneskerettighetsforkjemperne, journalister, ungdomsaktivister og opposisjonspolitikere. Flere av Helsingforskomiteens samarbeidspartnere og venner sitter nå i fengsel, enten i varetekt eller allerede dømt til mange års fengsel. Sivilt samfunn i Aserbajdsjan er knust – og et av Norges samarbeidsland ligner mer og mer et diktatur. Statoil er en av de største aktørene i olje- og gassindustrien.

–Vi har et felles ansvar for å anerkjenne den forferdelige situasjonen de politiske fangene befinner seg i. Vi må gi dem den status de fortjener og kreve at myndighetene løslater dem og stopper sine grove angrep på legitim meningsytring, sier Engesland. – Her har verken europeiske institusjoner eller diplomati vært seg sitt ansvar bevisst.

Blant de 98 politiske fangene er det 13 journalister og bloggere, 10 menneskerettighetsforsvarere og andre sivilsamfunnsaktører og advokater, ni ungdomsaktivister, én sentral opposisjonsleder og mange andre opposisjonelle samt religiøse aktivister.

En av de politiske fangene er Leyla Yunus (f 1955). Yunus har siden nittitallet vært en av Aserbajdsjans mest fremstående menneskerettighetsforsvarere og fredsaktivister. Hun er en viktig samarbeidspartner for Helsingforskomiteen. Yunus har selv vært særlig aktiv i spørsmål om politiske fanger og har identifisert ved navn dem som anses ansvarlige for politiske domfellelser, og var sentral i utarbeidelsen av en liste over politiske fanger med 98 navn som ble publisert i august 2014. Hun ble varetektsfengslet 30. juli i år, og er siktet for en lang rekke forbrytelser. Den mest alvorlige er landsforræderi, som kan gi livstidsstraff. Hennes mann, historikeren og forsoningsaktivisten Arif Yunus, er også fengslet med samme alvorlige siktelse.

Leyla og Arif Yunus

Blant andre prominente politiske fanger er Anar Mammadli (f 1978) som ble dømt til fem og et halvt års fengsel i mai i år. Anar Mammadli leder landets mest anerkjente organisasjon for valgobservasjon, og ble i realiteten fengslet for sine kritiske rapporter om Aserbajdsjans udemokratiske valg. Hans nestleder Bashir Suleymanli ble dømt i samme sak. Rasul Jafarov ble fengslet 2. august 2014 og feiret nylig sin 30-årsdag i fengsel. Han er jurist og har engasjert seg sterkt i rettslige overgrep mot journalister. Jafarov ble etter hvert en av landets mest aktive kampanjeledere i menneskerettighetsspørsmål, blant annet i den mye omtalte Sing for Democracy-kampanjen under Eurovision Song Contest i Baku i 2012. Intigam Aliyev (f 1962) er en kjent advokat og forsvarer av politisk forfulgte som har ført tallrike saker mot Aserbajdsjan for Den europeiske Menneskerettighetsdomstolen med suksess. Han er også engasjert i fri rettshjelp og menneskerettighetsundervisning. Aliyev ble varetektsfengslet i august 2014, og er også siktet for alvorlige forbrytelser etter usanne anklager.

Anar Mammadli

Bakgrunn

Den menneskerettslige krisen har pågått i Aserbajdsjan i mange år, uten at landets myndigheter har møtt sterke reaksjoner fra omverdenen. Aserbajdsjan har vært medlem av Europarådet siden 2001. Ett av mange vilkår som ble satt for medlemskapet, var at Aserbajdsjan løslot politiske fanger. Nå, snart 14 år etter, sitter Aserbajdsjan med formannskapet i Europarådets ministerkomité, og fengsler sine motstandere mer aggressivt enn noensinne. Bare uker etter at Aserbajdsjan inntok formannskapsrollen i mai, startet en ny bølge fengslinger av aktivister. Nærmest som et pek mot Europarådets institusjoner, rammet denne bølgen særlig menneskerettighetsforsvarere som har arbeidet hardt opp mot Europarådet for anerkjennelse og løslatelse av Aserbajdsjans politiske fanger. Etter snart 14 år har Europarådets parlamentarikerforsamling fortsatt ikke klart å enes om en rapport om de politiske fangene i Aserbajdsjan. Den jobben måtte lokale menneskerettighetsaktivister ta på seg, et arbeid som har brakt flere av dem i fengsel.

Om Andrej Sakharovs Frihetsfond og Sakharovs Frihetspris

Andrej Sakharovs Frihetsfond er opprettet av Helsingforskomiteen med støtte og samtykke fra Andrei Sakharov selv, for å hjelpe mennesker som på grunn av meninger, tro eller samvittighet er forfulgt eller fengslet. Fondets midler skal benyttes til å støtte forfulgte i deres eget land på den måten som fondet til enhver til enhver tid finner hensiktsmessig og mulig. Midlene deles ut gjennom Sakharovs Frihetspris.

Fondet delte sist ut en pris i 2012 da den russiske valgobservasjonsorganisasjonen Golos, ledet av Lilia Shibanova, fikk prisen. Tidligere prisvinnere inkluderer den kjente menneskerettighetsforkjemperen Aleksander Bialiatski fra Hviterussland, den kasakhstanske menneskerettighetsaktivisten Evgeniy Zhovtis og Svetlana Gannusjkina fra Russland.

Prisen deles ut på hotell Bristol i Oslo den 13. november 2014.