Oslo Magnitsky-høringen

Det er snart ett år siden den historiske Magnitsky-høringen i Oslo. Se videoene fra høringen lengre ned i denne saken.

Som en del av Den norske Helsingforskomités (NHC) 40-års jubileum, ble Oslo Magnitsky-høring arrangert 22. november 2017 for å diskutere utfordringer for menneskerettighetsarbeid i korrupte og autoritære stater, og hvordan demokratiske stater kan øke innsatsen for å støtte og beskytte menneskerettighetsforsvarere og varslere.

Menneskerettighetsforsvarere og varslere i disse landene er ofte utsatt for grove brudd på menneskerettighetene. Korrupte myndighetspersoner – som frykter at deres forbrytelser vil bli eksponert, er i stand til å arrestere, torturere, drepe eller få de som er i deres vei til å forsvinne, med straffefrihet.

Den norske Helsingforskomité har støttet menneskerettighetsarbeid i Øst-Europa og Sentral-Asia siden opprettelsen i 1977. NHC har samarbeidet om flere kampanjer for å håndtere den usikre situasjonen til menneskerettighetsforsvarere, inkludert «Justice for Sergei Magnitsky»-kampanjen. Sergei Magnitsky var en varsler som avslørte et omfattende skatte-svindel i Russland, og døde av mishandling i et Russisk fengsel i 2009. Kampanjen, som er ledet av Bill Browder, har introdusert nye verktøy i internasjonalt menneskerettighetsarbeid.

Høringen ble moderert av et lederpanel, sammensatt av de fremstående norske advokatene Frode Elgesem og Brynjulf Risnes, og spesialrådgiver i Transparency International i Norge: Gro Skaaren-Fystro. Ledende eksperter på Magnitsky saken og på menneskerettighetsarbeid deltok i tillegg.

Bill Browder, lederen av Magnitsky-kampanjen, holdt en nøkkeltale.

Se opptak fra hele høringen:

Første del

Første del av Magnitsky høringen

Diskusjonen om det store skatte-svindelen presenteres, som er kjernen i Magnitsky saken, Sergei Magnetskys rolle i å undersøke svindelen, arrestasjonen av Magnitsky, og omstendighetene rundt hans død i fengselet 16. November 2009.

Første økt introduseres av Bjørn Engesland, generalsekretær for Den norske Helsingforskomité, og Bill Browder, leder av Magnitsky kampanjen. Det inkluderes en paneldiskusjon med undersøkende hournalist Olesya Shmagun, Novaya Gazeta fra Organized Crime an Corruption Reporting Project (OCCRP), generaldirektør for Transparency International Russia Olesya Shmagun, filmdirektør Andrei Nekrasov, forskningssjef for Hermitage Vadim Kleiner, Justice for Sergei Magnitsky kampanjen; og Valery Borschev, leder av Moskow City Public Oversight Commission, medlem av Moskow Helsinki Committee.

Varslere i Russland

Pavel Chikov, direktør for Agora Human Rights Group, presenterer en ny rapport om behandlingen av varslere i Russland.

Andre del

Andre del av Magnitsky Høringen

Assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité Gunnar M. Ekeløve-Slydal, diskuterer definisjonen av Magnitsky sakene, og hvorfor Magnitsky sanksjoner trengs. Simon Papashvili, prosjektleder for International Partnership for Human Rights (IPHR), presenterer en Magnitsky- type sak fra Aserbajdsjan.

Tredje del

Tredje del av Magnitsky høringen

Hugh Wiliamson, direktør av Eurpoe and Central Asia Division, Human Rights Watch, starter denne delen med å presentere en Magnitsky lignende sak fra Usbekistan. Et panel av fremtredende menneskerettighetsaktivister og eksperter diskuterer måter å forberede beskyttelsen av menneskerettighetsforsvarere, inkludert Magnitsky-sanksjoner.

Panelet består av utenlands redaktør for Open Russia Elna Servettas, Sacha Koulaeva, tidligere leder av Eastern Europe-Central Asia Desk, International Federation of Human Rights (FIDH) Sacha Koulaeva, forskningsekspert i Free Russia Foundation (FRF)  og en akademisk medarbeider i Chatham House Ilya Zaslavskiy, president av Den Serbiske Helsingforskomité Sonia Biserko, leder av Agora menneskerettighetsgruppe Pavel Chikov, og  direktør av Norges nasjonale menneskerettighetsinstitusjon Petter  Wille.

Fjerde del

Fjerde del av Mignigtsky høringen

Presentasjon av den Amerikanske Magnitsky lovgivningen av Eric Carlson, politisk-økonomisk rådgiver, den amerikanske ambassaden i Nogre og en paneldiskusjon om hvordan Norge kan delta i i å styrke beskyttelsen av menneskerettighetsforsvarere og varslere? Er det en sak for Norge å vedta Magnitsky-lovgivningen?

Panelet består av Petter Eide, MP i Sosialistisk Venstreparti, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité Bjørn Engesland, rådgiver for Civita, Bård Larsen, førsteamanuensis ved universitetet i Oslo og Medlem av FNs underkomité for forebygging av tortur, Nora Sveaass, og Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver for Amnesty International Norge.

Delen avsluttes med oppsummeringer av synspunkter som er presentert ved hørings- og sluttkommentarer av styringspanelet, seniorrådgiver hos Den norske Helsingforskomité, Aage Borchenvik og Gunnar M. Ekeløve Slydal, assisterende generalsekretær ved Den norske Helsingforskomité.

40 års jubileum og Sakharov Frihetspris 2017

 

Den 23. November 2017, ved Nobels Fredssenter i Oslo, feiret Den norske Helsingforskomité sitt 40 års jubileum. Ved det samme arrangementet ble Sakharov Frihetspris for 2017 gitt til Olga Sadovskaya nestleder i komiteen mot tortur (CAT), og Elna Milashina, journalist i Novaya Gazeta. President for rådet i NHC, Nora Svaas, overrakte prisen.

Jubileumshilsener ble presentert av daværende stortingspresident Olemic Thommessen, Norges utenriksminister Ine Eriksen Sørede, Arbeiderpartiets leder Jonar Gahr Støre, Daglig leder i Nobels Fredssenter Liv Tørres, direktør av Belaur Free Theatre Natalia Kaliada og Valeriy Borshov, medlem av Moskow Helsinki Committee, på vegne av Lyudmilla Alekseyeva, formann i Moscow Helsinki Committee.

Den norske kunsteren Moddi og det russisk Teatr.Doc fremførte; Ragnhild Astrup Tschudi, styreleder for det norske Helsingforskomité presenterte Den norske Helsingforskomités krisefond.