Ny norsk praksis hindrer retten til å søke asyl

Den norske Helsingforskomité har sammen med Amnesty International Norway og NOAS skrevet et brev til UNHCRs representant for Nord-Europa, Pia Prytz Phiri, der vi argumenterer for at lovendringene som ble innført i utlendingsloven i november er i strid med retten til å søke asyl.

Dette betyr at Norge bryter sine internasjonale forpliktelser, og kan i sin ytterste konsekvens innebære at asylsøkere med beskyttelsebehov kan bli sendt tilbake til forfølgelse, tortur og i verste fall død. Brevet ble i går også sendt til innvandrings-og integreringsminister Sylvi Listhaug, samt til alle partilederne på Stortinget.

Les brevet til UNHCRs representant for Nord-Europa, Pia Prytz Phiri her

I brevet peker vi blant annet på de velkjente svakhetene ved det russiske asylsystemet, som også er dokumentert av Landinfo (Russland: Asylsystemet og rettigheter for asylsøkere, 16. november 2015). Organisasjonene gir utrykk for dyp bekymring for at Norge avviser og returnerer asylsøkere med beskyttelsesbehov, som ikke er sikret beskyttelse av Russland.

– Vi mener vi Norge bryter den internasjonale normen, retten til å søke asyl, sier Gunnar Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité. – Norge bryter menneskerettighetene ved at asylsøkere ikke får rett til å presentere sine saker ordentlig og forklare hvorfor man har behov for beskyttelse.

I brevet ber vi UNHCR, som er det internasjonale samfunns vokter av retten til å søke om asyl, om å vurdere den norske praksisen og å ta opp de problemene vi påpeker med norske myndigheter.

Brevet er omtalt på NRK.no: Krast brev til FN: I praksis umulig å søke asyl i Norge.