Ny generalsekretær i Helsingforskomiteen

Geir Hønneland er ny generalsekretær i Den norske Helsingforskomité. Han starter i jobben 4. januar.

– Akkurat nå er jeg først og fremst veldig glad over å ha fått jobben som generalsekretær i Den norske Helsingforskomité. Dette er et imponerende fagmiljø innen demokrati og menneskerettigheter som evner å formidle tydelige budskap på et solid kunnskapsmessig grunnlag, sier Hønneland.

Geir Hønneland er statsviter og tidligere russlandsforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, hvor han også satt nærmere 15 år i instituttets ledergruppe, de siste fem årene som direktør. Siden 2018 har Hønneland vært styreleder i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO). Som forsker har han skrevet en rekke bøker om russisk politikk og identitet, og han snakker russisk flytende. For øyeblikket er han tilknyttet Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

– Jeg ser fram til å få brukt min ledelseserfaring fra både forskning og organisasjonsliv, samt min faglige bakgrunn fra det postsovjetiske området. Og jeg ser fram til å jobbe med menneskerettigheter og demokrati, som jeg brenner for. Men først av alt gleder jeg meg nå til å treffe staben, sier Hønneland.

Jeg ser fram til å få brukt min ledelseserfaring fra både forskning og organisasjonsliv, samt min faglige bakgrunn fra det postsovjetiske området.


Geir Hønneland

Styreleder i Den norske Helsingforskomité, Ragnhild Astrup Tschudi, er veldig fornøyd med ansettelsen av Hønneland.

– Vi har virkelig funnet riktig person til riktig tidspunkt i komiteens liv. Vi er blitt en stor organisasjon som trenger Hønnelands ledererfaring og gode fagkunnskaper. Vi har vært heldige og funnet kombinasjonen, sier Astrup Tschudi.

Hønneland starter i jobben som generalsekretær 4. januar 2021.