Kritisk til Regjeringens forslag til innstramninger

Regjeringen har lagt frem en omfattende pakke med innstramningsforslag i utlendingslovgivningen. 40 større og mindre endringer av lov og forskrift, er presentert som tiltak for å møte flyktningkrisen. Helsingforskomitéen har i en høringsuttalelse kritisert forslagene for å svekke retten til å søke om asyl.

Komiteen er også kritisk til en rekke enkeltforslag, blant annet om bare å gi enslige mindreårige asylsøkere «midlertidig beskyttelse», innføre meget strenge regler for familiegjenforening og å gjøre det enklere å henvise til «internflukt».

Helsingforskomitéen mener at Norge må ha en prinsipiell og aktsom tilnærming når det gjelder å møte flyktningkrisen. Vi må hjelpe flyktninger både i nærområdene og på hjemmebane. Slik kan vi bidra til at Europa og det internasjonale samfunnet blir i stand til å håndtere krisen. «Vi frykter at de omfattende innstramningene Regjeringen nå foreslår vil bidra til å svekke Norges rolle i å fremme et sterkt internasjonalt vern av flyktninger», sier uttalelsen.

Les hele uttalelsen her.