EU må vise handlekraft overfor Ungarn

Ungarn kan miste sin stemmerett i EU. Artikkel 7 kan utløses ved alvorlige brudd på grunnleggende prinsipper som EU bygger på.

*Denne kommentaren ble først publisert i Dagsavisens Nye Meninger

Noen mener dette kommer for sent, men det er likevel en viktig hendelse. EU-politikere må stadfeste at rettsstatsprinsippet, respekten for menneskerettighetene og demokratiske verdier fortsatt er de ledende prinsippene i EU. EU-politikere må slå fast at det å ikke etterleve sine grunnleggende forpliktelser som et medlem av unionen har konsekvenser. Rettsstatsprinsippet, menneskerettigheter og grunnleggende friheter er ikke og bør ikke være gjenstand for forhandlinger. Å utløse artikkel 7 handler ikke om Ungarn, det handler om å forsvare grunnpilarene EU bygger på.

Csilla Czimbalmos, seniorrådgiver ved Den norske Helsingforskomité.

Unionen bygger på verdiene respekt for menneskets verdighet, frihet, demokrati, likhet, rettssikkerhet og respekt for menneskerettighetene, herunder rettighetene til personer som tilhører minoriteter. Disse verdiene er felles for medlemsstatene i et samfunn som preges av mangfold, likebehandling, toleranse, rettferdighet, solidaritet og likebehandling av kvinner og menn. (Artikkel 2, Lisboa-traktaten).

Har forpliktet seg

Ungarn sluttet seg til EU i 2004 og ratifiserte Lisboa-traktaten i 2008. I henhold til traktaten er Ungarn forpliktet til å overholde demokratiske verdier, forsvare og beskytte menneskerettighetene og sikre rettssikkerheten i landet.

Den 12. september vil medlemmer i Europaparlamentet stemme over aktivering av artikkel 7 i Lisboa-traktaten mot Ungarn.

Den nåværende regjeringen i Ungarn har likevel valgt en annen vei og har systematisk brutt sine forpliktelser de siste 8 årene. Den har blant annet underminert domstolens uavhengighet, begrenset mediefriheten, hindret sivilsamfunnsorganisasjoner i å utføre sine aktiviteter, begrenset akademisk frihet og fremmet intoleranse og diskriminering. De grunnleggende verdiene som EU bygger på, og som mange ungarere fortsatt forsvarer, har blitt visket bort. Reaksjonene fra EU har hittil vært for svake og ineffektive.

Høyrepopulisme sprer seg

Lignende trender sprer seg i EU. Den polske regjeringen ledet av Lov og rettferdighetspartiet har på samme måte underminert domstolens uavhengighet og har innsnevret borgernes rett til å uttrykke dissens gjennom fredelige forsamlinger. Regjeringen «kompenserer» tapet av grunnleggende friheter med å innføre populistiske tiltak som for eksempel en økning i støtte til barneomsorg.

Høyrepopulisme sprer seg over hele unionen. Tysklands AfD kom inn i Bundestag med overraskende resultater. Innvandringskritiske Andrej Babis ble Tsjekkias statsminister. Østerrikes høyrepopulistiske FPÖ ble med i regjeringskoalisjonen. Milos Zeman med sin voldsomme anti-muslimske retorikk vant presidentskapet i Tsjekkia. Italias høyreorienterte og euroskeptiske partier får økende støtte. Italias innenriksminister Matteo Salvini og Ungarns statsminister Victor Orbán har nå dannet fellesskap for å fremme en felles manifest mot innvandring. Sveriges Sverigedemokraterna ble nylig landets tredje største parti.

EU-politikere må vise handlekraft og sette de felles verdiene til EU først.