Asylpolitisk konferanse

Bli med på årets viktige konferanse om asyl- og flyktningpolitikk.

Vi tar debatten om:

 • Flyktningkonvensjonen under press.
 • Den skjebnesvangre realiteten ved Europas yttergrenser og Norges nærområder.
 • Hvordan tar vi i mot og behandler enslige mindreårige asylsøkere.
 • De «uønskede»: om tilbakekall av tillatelser og statsborgerskap og de lengeværende asylsøkerne med endelig avslag.

Program

09:00 Åpning av konferansen, Raymond Johansen, Generalsekretær, Norsk folkehjelp.

09:20 – 10:50 Flyktningkonvensjonen under press – retten til å søke og få asyl:

 • Rania Elgindy, UNHCR Nordic and Baltic Countries. The right to seek asylum – The refugee convention under pressure.
 • Heidi Mogstad, Forsker CMI, Europas yttergrenser – Middelhavet – Hvorfor tillater vi i Europa at tusenvis av mennesker drukner i Middelhavet?
 • Jon Ole Martinsen, Seniorrådgiver NOAS, Rettssikkerhets utfordringer – Retten til beskyttelse

Panelsamtale mellom innlederne – åpent for spørsmål fra salen

10:50-11:10: PAUSE

11:10-12:30 Enslige mindreårige asylsøkere

 • Therese Einarsson og Daniel Dale Laabak, Vergeforeningen – Enslige mindreårige som opplever ventetid i alle ledd og frykt for tilbakekall.
 • Lil-Sofie Ording Müller, barneradiolog og overlege ved Klinikk for barneradiologi og nukleærmedisin ved OUS, Alderstester ved bestemmelse av alder på enslige mindreårige.
 • Egil Hove Olsvik, Politihøgskolen, Hvordan etterlever politiet regelverk for oppfølging av forsvinninger av enslige mindreårige, og hvilke utfordringer ser vi framover. En oppdatering av hvor vi er i 2024

12:30 til 13:00 Lunsj

13:00- 14:15 De uønskede

 • Filmskaper Thea Haavet, Straydogs Productions og Soulspace Film. Presentasjon av filmer om Arne Viste og asylsøkere med avslag som er konvertitter.
 • Advokat André Møkkelgjerd, Advokatfirmaet Sulland, Tilbakekall av rett til opphold og tilbakekall av statsborgerskap.
 • Samtale med lengeværende asylsøkere med endelig avslag, ledet av Rune Berglund Steen (forfatter), og Tor B Jørgensen (Mennesker i Limbo)

14:15-14:30 Pause

14:30-15:45 Norway as a neighbouring country – asylum seekers from Ukraine, Belarus, and Russia after Russia’s full-scale attack on Ukraine

 • Mariana Katzarova (Bulgaria), Special Rapporteur on the situation for human rights in the Russian Federation, OHCHR
 • Brynjulf Risnes, lawyer at Matrix Advokater, specialising in immigration and asylum law, chair of the board of NOAS
 • Moderator: Lene Wetteland – head of the Documentation and Accountability Hub, Norwegian Helsinki Committee

15:45-16:00 Avslutning ved leder i NOAS, Mads H. Almaas


Arrangeres av:

Norsk Folkehjelp, Den Norske Kirke ved Mellomkirkelig råd, Norges Kristne Råd, Mennesker i Limbo, Den norske Helsingforskomité, Norsk Folkehjelp solidaritetsungdom, Vergeforeningen «Følgesvennen», Antirasistisk Senter, KiA, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet og NOAS.

Kontakt oss

Employee

Inna Sangadzhieva

Avdelingssjef for Europa og Sentral AsiaE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 94 58
Read article "Inna Sangadzhieva"

Employee

Lene Wetteland

Leder, Documentation and Accountability HubE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 75 53Twitter: @lenewett
Read article "Lene Wetteland"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"