Anna Politkovskaja-seminar 2018: Historier fra Europas svarte hull

Uredde journalister og aktivister fra omstridte territorier i Europa kommer for å fortelle sine historier på vårt årlige Anna Politkovskaja-seminar 2018.

Krim og Øst-Ukraina er de nyeste eksemplene på omstridte områder hvor uavhengig rapportering er begrenset og til tider farlig. Det er flere «svarte hull» i Europa der befolkningen lider av menneskerettighetsbrudd og i noen tilfeller vold på grunn av krig eller uro mens verdenssamfunnet forholder seg stille. 

De svarte hullene er vanskelige å nå fra utsiden og rapporter fra innsiden. Likevel avslører journalister, aktivister og advokater brudd, forsvarer ofre og formidler informasjon med stor risiko. 

Vi har invitert noen av de dristigste journalister og aktivister for å dele historiene deres i Oslo. Hvordan er det å bo i disse «svarte hullene»? Hvilke risikoer møter journalistene og aktivistene daglig? Hva får dem til å ta en slik risiko? Og er det verdt det?

Panelsamtalen vil bli introdusert av den kjente gravejournalisten Simon Ostrovsky og delt inn i to panel:

 Intro v/ Simon Ostrovsky, Redaktør for Coda Story

 

Propaganda og ordkrig:

Yuri Manvelyan, Epress, journalist som dekker Nagorno Karabakh 

Tamara Tarashvili, frilansjournalist som dekker Sør-Ossetia 

 

Krig og annektering:

Svitlana Valko, Truth Hounds, menneskerettighetsforsvarer på Krim, i Donbas og Abkhasia  

Rustam Anshba, Chatham House, aktivist i Abkhasia 

 

Samtalene blir moderert av gravejournalist Øystein Windstad, Fagbladet, som selv ble angrepet under feltarbeid i Nord-Kaukasus. 

 

Hvert år arrangerer Den norske Helsingforskomité en paneldebatt for å hedre journalisten Anna Politkovskaja, og retter oppmerksomheten mot den manglende etterforskningen av hennes drap i 2006. Som hun dekket det svarte hullet i RusslandTsjetsjeniahar vi i år invitert modige journalister som dekker Europas svarte hull.

Arrangementet er støttet av Fritt Ord