Sakharov Frihetspris til russisk historiker

På Andrej Sakharovs 100-årsdag annonserer Den norske Helsingforskomité at Sakharov Frihetspris 2021 går til den anerkjente historikeren og dissidenten Jurij Dmitrijev. 

– Jurij Dmitrijev er kjent for sitt arbeid med å identifisere ofre av Sovjetunionens terror i Karelen, der titusener av mennesker ble skutt og drept uten tiltale eller dom, og lagt i massegraver. Dmitrijev har bokstavelig talt satt sammen knokler fra disse massegravene, identifisert ofrene ved navn og gitt dem deres verdighet tilbake, sier generalsekretær Geir Hønneland om begrunnelsen for prisen.

Dmitrijevs arbeid med Stalin-tidens omfattende likvidasjoner regnes som så truende for dagens russiske regjering at de har fabrikkert beskyldninger om pedofili og seksuelle overgrep, og dømt han til fengsel i 13 år. Millioner ble drept i Sovjetunionens terror og et oppgjør med ugjerningene har aldri funnet sted. Dmitrijev soner nå en fengselsstraff, og regnes av Den norske Helsingforskomité og andre toneangivende organisasjoner som en politisk fange.

Det går en klar linje fra Andrej Sakharovs kamp for å ta et oppgjør med fortiden, viktigheten av dokumentasjon og sannhet for å forhindre nye overgrep og hans tid som politisk fange, til Jurij Dmitrijevs kamp i dagens Russland.


Geir Hønneland, generalsekretær

Dmitrijev nyter stor respekt blant andre historikere og aktivister i Russland og internasjonalt for sin dedikasjon og sitt mot. Han har de siste årene vært leder av menneskerettighetsorganisasjonen Memorial sitt regionkontor i Karelen. 21. mai 2021 er på dagen 100 år siden Andrej Sakharov ble født. På grunn av koronarestriksjonene vil prisen deles ut 29. oktober 2021 i samarbeid med Oslo kommune, på minnedagen for ofrene for politisk undertrykkelse i Sovjetunionen.