ICCs mulighet til å etterforske aggresjonsforbrytelsen i Ukraina-situasjonen

Sammen med ICJ har vi bedt norske myndigheter se på mulighetene for etterforskning av internasjonale kjerneforbrytelser i Ukraina-situasjonen.

Det pågår en internasjonal debatt om hvordan russiske lederes aggresjonsforbrytelse mot Ukraina kan etterforskes siden ICC bare har jurisdiksjon når det gjelder krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Det er blant annet kommet forslag om å opprette et ad hoc-tribunal eller en hybriddomstol for å behandle bare denne forbrytelsen.

Brevet peker på at selv om ICC ikke har jurisdiksjon over aggresjonsforbrytelsen i Ukraina-situasjonen, så kan likevel hovedanklageren ta aggresjonsforbrytelsen i betraktning i etterforskningen og rettsforfølgelsen av andre forbrytelser som blir begått av russiske styrker.

Brevet viser til et policy-dokument av professor Terje Einarsen og juristen Joseph Rikhof (https://www.toaep.org/pbs-pdf/129-einarsen-rikhof/), som redegjør nærmere for denne strategien. Ifølge forfatterne bør “this modification of the scope of investigation before the ICC … be explicitly acknowledged by the ICC Prosecutor, the sooner the better. … there is arguably not much investigative activity required in order to establish that a crime of aggression has already been committed by key members of the Russian leadership.”

Brevet ber Norge om å ta til ordet for at den foreslåtte strategien vurderes av ICCs hovedanklager – i full respekt for hans uavhengighet.

Les brevet her

Svar fra utenriksministeren