– En seier for sivilsamfunn og media i Russland

Menneskerettighetsforkjemper Ouyb Titiev prøveløslates, på samme tid som siktelsen mot Meduza-journalist Ivan Golunov frafaller.

Oyub Titiev, lederen av menneskerettighetsorganisasjonen Memorial’s kontor i Grozny, ble i mars dømt til fire år i straffekoloni på grunnlag av en politisk motivert sak og forfalskede bevis 

Bakgrunn: Release Oyub Titiev

– Helt siden Oyub ble arrestert i januar i fjor har vi bedt om at han løslates, og vi er stolte over å ha støttet han med advokathjelp med midler fra vårt krisefond, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i De norske Helsingforskomité. 

  Titievs sak har vært politisk motivert og bevisene forfalsket. Han burde aldri ha blitt arrestert i første omgang, men prøveløslatelsen er et viktig steg i rett retning, fortsetter Engesland. 

Bjørn Engesland, generalsekretær i De norske Helsingforskomité. 

Mandag 10. juni ble det kjent at tingretten i Shali, Tsjetsjenia, løslater Titiev etter ett og et halvt år i fangenskap. Dommen vil bli rettskraftig om ti dager.  

– Titiev bør nå frifinnes helt ved at dommen blir annullert, og han bør få erstatning. Myndighetene må nå også sikre menneskerettsforsvareres sikkerhet både i Tsjetsjenia og Russland generelt, sier Engesland. 

Siktelse mot journalist frafaller

Ett døgn etter Titievs rettskjennelse ble kjent, frafalt også siktelsen mot den profilerte journalisten Ivan Golunov. 

Kjære venner, saken mot Ivan Golunov er avsluttet. Dette er resultatet av en enestående internasjonal solidaritetskampanje, blant journalister og våre allierte. Sammen gjorde vi det umulige: Vi stoppet en ulovlig rettsforfølgelse av en uskyldig mann. Takk!, skriver blant annet ansvarlig redaktør i Meduza, i en uttalelse. 

Ivan Golunovfra journalist i den uavhengige avisen Meduza ble siktet og beskyldt for besittelse av narkotika. Foto: Evgeny Feldman

6. juni ble Ivan Golunovfra den russiske uavhengige avisen Meduza arrestert av politiet i Moskva  grunnlag av mistanke om ulovlige besittelse av narkotika. Han ble først nektet retten til advokat, og politiet ville heller ikke ta narkotikaprøver av Golunov, selv om journalisten ba om det.  

Myndighetene må nå også sikre menneskerettsforsvareres sikkerhet både i Tsjetsjenia og Russland generelt


Bjørn Engesland

Ifølge hans advokat, Pavel Chikov, har politiet utøvd vold mot Golunov mens han satt i varetekt. Leger som har undersøkt han i ettertid sier det er mulig at Golunov har brukne ribbein, hjernerystelse og indre blødninger. 

Arrestasjonen har ført til store protester Russiske medierBlant annet koordinerte tre av de største avisene forsiden sin med teksten “Vi er Ivan Golunov. 

Golunov har blant annet skrevet flere kritiske artikler om korrupsjon i Russland, og har mottatt en rekke trusler for arbeidet.

 Det er dessverre ikke uvanlig at siktelser som dette blir rettet mot kritiske stemmer i Russland. Vi er imidlertid veldig glade for å se at han løslates etter press fra mediene og sivilsamfunnet, sier Engesland.  

– Vi kan imidlertid ikke snakke om at det har blitt oppnådd rettferdighet før de som står bak arrestasjonene og siktelsene har blitt holdt ansvarlige. Vi står derfor sammen med russisk sivilsamfunn og krever rettsstatsprinsipper, ytringsfrihet og menneskerettigheter for alle.  

Kontakt

Employee

Inna Sangadzhieva

Avdelingssjef for Europa og Sentral AsiaE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 94 58
Read article "Inna Sangadzhieva"